REGIO: – Stevige opkomst in het ‘Bospavilioen’ van het Hallerbos voor het 1ste Overlegplatform (OP) ivm de Europese natuurdoelen voor onze regio. Op de kaart staan o.a. Hallerbos, Wolfsputten, Zuun, Mark en Kesterheide.
2015-02-03-natura2000-01
Een boeiend overleg over de stand van zaken van deze puzzelstukken van het Natura 2000 netwerk met vragen van en voor landbouw, gemeenten, provincie, jagers, privé eigenaars, natuurverenigingen en de Vlaamse overheid.

Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei werkt hier aan mee met het Plan Boommarter, aanleg van poelen voor vroedmeesterpad en kamsalamander, versterken landschap en natuurverbindingen. Meer informatie vindt u op www.planboommarter.be

Alle info over Europese natuurdoelen, plannen en aanpak op www.natura2000.vlaanderen.be
2015-02-03-natura2000-03 2015-02-03-natura2000-05
Doelstelling: De kwaliteit van de bossen in dit gebied moet verbeteren en er moet bos bijkomen. In het Hallerbos hebben de bomen te vaak dezelfde leeftijd. Veel van de andere bossen zijn te klein en te versnipperd om gezond te zijn. Dat maakt ze minder geschikt voor dieren zoals de wespendief en de zwarte specht. Het water in de valleien en bronbeken moet van goede kwaliteit zijn. En in de beekvalleien moeten grasland- en bosgebieden beter op elkaar aansluiten.
Prioritaire inspanningenOm de waardevolle bossen te versterken zal worden ingezet op het omvormen van populier- en naaldhoutbossen en het aanplanten van nieuw bos. In de valleigebieden zal er meer grasland op een natuurlijke manier beheerd worden. Het netwerk aan bomenrijen, hagen, houtkanten moet ook behouden blijven. Waar gaten in het netwerk ontstaan, zal opnieuw worden aangeplant. Jagers en landbouwers kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.
2015-02-03-natura2000-06 2015-02-03-natura2000-02

%d bloggers liken dit: