HALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 1 februari 2015 zal de korpschef van politiezone Halle , hoofdcommissaris Johan Vanwezer ,met pension gaan. Met het afscheid van de korpschef wordt als het ware een tijdperk afgesloten voor de Halse lokale politie .Johan Vanwezer stond immers al 25 jaar aan het hoofd van het Halse politiekorps. Hij begon zijn carrière bij de politie in 1979 ,als burgerpersoneelslid bij de politie van Leuven , later werd hij politieagent en politie assistent te Leuven .
In 1984 verhuisde hij naar onze contreien om er adjunct-commissaris van politie te worden bij de toenmalige gemeentepolitie van Sint-Pieters-Leeuw .Maar Johan Vanwezer had meer in zijn mars . Hij postuleerde voor de plaats van commissaris van politie te Halle en slaagde in zijn opzet . Van 16 januari 1990 tot 31 december 2001 was hij commissaris van politie bij de toenmalige gemeentepolitie te Halle.

2015-01-31-van-wezer-afscheid_01
Hij loodste het korps doorheen de politiehervorming , en werd op 1 januari 2002 korpschef van de lokale politie Halle .In het mandaat van korpschef werd hij tot tweemaal toe gunstig geëvalueerd ,en tot op heden bekleedt hij de functie van korpschef nog steeds.
Na zijn pensionering op 1 februari 2015 zal commissaris van politie Isabel Stalpaert aangesteld worden als vervangend korpschef .Johan was een graag gezien korpschef in Halle , en ook in zijn corps die een erehaag vormde voor hun grote chef.
2015-01-31-van-wezer-afscheid_02 2015-01-31-van-wezer-afscheid_03
Bij het opruimen van zijn bureel was er toch iets wat hij graag wou meenemen , een smurfenbeeldje , De grote smurf de bijnaam die hij van sommige kreeg door de witte baard en het succesvol leiden van zijn corps.
Het korps ,maar ook het bestuur ,de gerechtelijke wereld ,de andere hulpdiensten en de bevoorrechte partners van de lokale politie namen met staande ovatie afscheid van een icoon , 25 jaar lang korpschef zijn is niet niets .Dit mag dan ook niet zomaar voorbij gaan .
Daarom werd op vrijdag 30 januari een plechtigheid georganiseerd . Niet zozeer om afscheid te nemen – afscheid houdt altijd iets triest in zich – maar vooral om de lange en rijk gevulde carrière van de korpschef te vieren .
Onder meer de burgemeester ,de gouverneur en de korpschef zelf namen er het woord.

Bron & foto’s: Emile devogeleer

%d bloggers liken dit: