luchtfoto_gemeentehuisSINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil de bibliotheek en de kunstacademie uitbreiden en verfraaien en ook de site van het gemeentehuis aan de Pastorijstraat wordt gemoderniseerd. Daarom schrijft het schepencollege in een voortraject een architectenwedstrijd uit.

Zoals de gemeente eerder in het masterplan, de visietekst, over de gebouwen had aangehaald is de hoofdbibliotheek aan de Rink verouderd. Het masterplan stelt dat de bibliotheek en kunstacademie zullen uitgebreid en waar nodig vernieuwd worden tot één campus waar naast de bibliotheek en de academie ook het toerismekantoor onderdak zal vinden.

Het gemeentehuis is intussen bijna veertig jaar oud. Een grondige vernieuwing van het kantoorgedeelte, de publieksgerichte diensten en van de technieken (verwarming, elektriciteit en verlichting, enz) wordt onvermijdelijk, evenals een grondige opfrissing van bepaalde delen van het gebouw. De site “gemeentehuis” moet de gemeentelijke diensten blijven huisvesten rekening houdend met een mogelijke integratie van diensten die voorlopig nog niet in het gemeentehuis gevestigd zijn, de toekomstige integratie van ondersteunende diensten en de verdere uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst. Voor het uitwerken van een globale visie op beide campussen zal een architectenwedstrijd worden uitgeschreven.

Vóór de wedstrijd wordt uitgeschreven starten we met een voortraject. In dit voortraject, dat aan de gemeenteraad van 29 januari werd voorgelegd, wordt een architect/studiebureau aangesteld.

De architect of het studiebureau zorgt voor: de opmaak van een visienota waarin de noden, de mogelijkheden en de gewenste ontwikkeling van de sites worden weergegeven en de opmaak van een lastenboek. De architect op het studiebureau zal de wedstrijd begeleiden tot en met de aanstelling van de uiteindelijke ontwerper/architect.

%d bloggers liken dit: