VLEZENBEEK: – Het gemeentebestuur heeft beslist de boomstructuur, om het sluipverkeer tussen Brusselbaan en Postweg duurzaam te weren, te bestendigen. De boomstructuur voldoet immers aan de vooropgestelde doelstellingen: het sluipverkeer wordt geweerd en er is geen nadelige invloed op het hoofdwegennet.

Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth en Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen
Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth en Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen

Tevens is beslist om één of twee karterblokken te vervangen door dynamische sluizen.
Zo kunnen zij, die in het gebied hun boterham verdienen, alsook de inwoners van 70 woningen in het midden van het gebied toch doorgang krijgen. Camera’s zullen controle op misbruik en sabotage van het systeem bewaken.

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth en Schepen voor Landbouw en Openbare Werken Bart Keymolen gaven toelichting tijdens de gemeenteraadscommissie van donderdagavond 4 december 2014: “De boomstructuur heeft van deze groene long opnieuw een leefbaar, veilig en groen gebied gemaakt. Er was geen nadelige invloed op het hoofdwegennet. De file op de Postweg is nu wel langer maar gaat sneller vooruit omdat er minder conflicterende invoegbewegingen zijn. Daarom willen we de boomstructuur definitief bestendigen. We zullen minimaal één en maximaal twee van de vier karterblokken vervangen door een systeem van dynamische sluizen, zodat landbouwers, die in het gebied actief zijn en handelaars, die er hun vestiging hebben, te allen tijde doorgang hebben.”
2014-12-05-dynamische_sluis_Herdeweg
In een eerste fase zal de karterblok in de Herdeweg vervangen worden door een dynamische sluis aan het begin van de Herdeweg, vlakbij de Kortvondelweg. Een poortsysteem zal door licentiehouders via hun gsm kunnen worden bediend. Zodra het voertuig de poort passeert, sluit deze weer automatisch. Enkel landbouwers, die actief zijn in het gebied, handelaars, die er gevestigd zijn en 70 inwoners, die in het centrale deel van dit binnengebied wonen en dus het verst verwijderd zijn van een hoofdweg, krijgen een licentie. Deze licentie is gelinkt aan opgegeven nummerplaten. Via camerabewaking wordt misbruik gecontroleerd. Indien er misbruik wordt vastgesteld, verliest de licentiehouder zijn licentie.

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “dit systeem zal ook voor voetgangers en fietsers veiliger zijn. Deze kunnen immers van een doorgang van 1,50 meter breed gebruik maken, die net naast de dynamische poort zal worden voorzien. De hulpdiensten verkiezen om ook in de toekomst de aanrijroutes (met sluizen) te behouden, omdat zij tijdens de testperiode geen problemen hebben ondervonden. Wij zullen niettemin ook een licentie geven aan de centrale dispatching van de nooddiensten in Leuven en Brussel, zodat hulpdiensten eveneens doorgang krijgen, mocht dit toch nodig blijken.“

Schepen voor Landbouw en Openbare Werken Bart Keymolen: “het was belangrijk dat we een oplossing vonden voor de landbouwers en handelaars, die in dit gebied hun inkomen genereren. Zij hebben nu 24 uur per dag en 7 dagen per week doorgang, zowel voor zichzelf als voor hun loonwerkers. Het systeem is transparant en controleerbaar, zodat iedereen het systeem zal gebruiken zoals het voorzien is. Misbruiken worden geregistreerd en kunnen leiden tot intrekking van de licentie.”

Het poortsysteem is sterk beveiligd tegen vandalisme en sabotage. Daarom werd voor dit systeem gekozen en niet voor de gekende designpaaltjes uit winkelstraten. Indien ondanks alles het poorsysteem gesaboteerd zou worden, zullen de dynamische sluizen opnieuw vervangen worden door karterblokken. Beide schepenen hopen van harte dat dit niet het geval zal zijn.

Indien de eerste dynamische sluis goed werkt gedurende 6 tot 12 maanden, zal een tweede poortsysteem aangelegd worden op de Puttenberg. De investering bedraagt 15.000 euro per locatie. Het voorgestelde alternatief om regelmatige controles op “uitgezonderd plaatselijk verkeer” te laten doen door de politie zou 100.000 euro per 6 jaar kosten, waarbij de politie zelf aangaf dat het in de feiten quasi oncontroleerbaar is”.
De beperkte groep licentiehouders kunnen één licentie gratis krijgen. Indien zij een tweede licentie wensen dient er jaarlijks 50 euro te worden betaald. Een derde licentie is in geen geval mogelijk.

Jan Desmeth en Bart Keymolen : “Tijdens de evaluatie hebben we meerdere gezamenlijke overlegsessies gehouden met een delegatie van zowel voor- als tegenstanders. Het idee van de dynamische sluis ontstond trouwens uit één van deze overlegsessies. Een akkoord over wie wel en wie geen doorgang zou krijgen, werd niet volledige bereikt.
We vragen nu aan beide groepen om zich samen achter deze beslissing te scharen.”

2 comments

  1. Bravo! Nog meer verlies voor de zelfstandigen ! Er wordt maar gehoor gegeven aan 1 groep en dat zijn de voorstanders .Dat een zelfstandige 7 km moet omrijden om zijn groenten af te zetten ipv 500m zoals hij deed voor dat de blokken er waren en niemand van de gemeente het verschil bijlegt , roept vragen op .De kaart laten betalen ondanks dat de zelfstandigen sowieso al meer kosten hebben , roept toch vragen op . We weten wat ons te doen staat bij de volgende verkiezingen !

  2. Het zou misschien wel eerst wenselijk zijn om het gedeelt(e van de Herdeweg tussen de Kortvondelweg en het huisnummer 10 in de straat, te voorzien van de meest elementaire nutsvoorzieningen zoals waterleidingsnet en riolering (of degellijke afwateringsgeul) Betrokken bewoners in dit gedeelte van de Herdeweg betalen reeds ettelijke jaren gemeentelijke saneringsvergoedingen voor een onbestaande infrastructuur. Alvorens 15.000€ te investeren in een dynamische sluis met camerabewaking en bijpassende licenties!!! De huidige toestand door middel van een boomstructuur met karterblokken heeft zijn nut bewezen en mag in het licht van wat voorafgaat gerust blijven bestaan !

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: