pajottenland-plusPAJOTTENLAND: – De voorbije jaren zijn door regionale promotoren en Pajottenland+ projecten uitgevoerd met Europese, Vlaamse en provinciale middelen, en dit via de Leaderwerking. Momenteel loopt de huidige beleidsperiode op haar laatste benen. In 2015 kunnen nieuwe Leadergebieden starten, en/of bestaande Leadergebieden een nieuwe beleidstermijn aanvangen. Om in de nieuwe beleidsperiode aan de slag te kunnen, moeten de Vlaamse plattelandsregio’s een nieuwe ‘lokale ontwikkelingsstrategie’ (LOS) schrijven. Die moet eind dit jaar worden ingediend.

2014-05-07-Jos-Huwaert_Pajottenland_PlusJos Huwaert, coördinator Pajottenland+ : ‘Omdat het Pajotse platteland tal van uitdagingen voor zich heeft, zijn we op dit ogenblik bij Pajottenland+ de nieuwe ontwikkelingsstrategie aan het schrijven. Uit de dagelijkse werking van beleidsvoerders en streekwerkers én uit bepaalde statistieken blijkt dat de regio zeker nieuwe impulsen kan gebruiken. We stelden een aantal tabellen op rond sociale kenmerken zoals tewerkstelling, inkomen, woningen, wooncomfort,… Maar ook economische en landbouwgerelateerde statistieken tonen ons de realiteit op het platteland, net als cijfers over overnachtingen in de toeristische sector. Maatschappelijk tonen tabellen de toename van het aantal senioren.
.
Wat opvalt in de 7 leader gemeenten van het Pajottenland:
– Bevolkingsdichtheid van 217 naar 224 inw/km².
– Landbouw bewerkt nog +/- evenveel oppervlakte als zeven jaar geleden = 66%
– Aantal landbouwers blijft dalen
– Weinig opvolging in landbouw
– Regio kent weinig werklozen
– Toch nog gedeeltelijk verouderde woningen in vergelijking met andere deelgebieden in Halle-Vilvoorde
– Wooncomfort kan nog beter, bvb zeker in Bever
– Seniorenaantal groeit met ook in Pajottenland de bijhorende problemen
– Aantal overnachtingen groeit, kansen voor regio
2014-08-27-nieuwe-wagen-pajottenland-plus
Tijdens het persmoment nam Pajottenland+ een nieuwe dienstwagen in ontvangst van garage Geeraerts uit Lennik. Bedrijfsleider Marc Geeraerts van de betrokken Ford-garage overhandigde de sleutel aan Pajottenland+coördinator Jos Huwaert.

Leader in het Pajottenland en Omgevingskwaliteit (OKW) in het Pajottenland.
In Vlaanderen is het Pajottenland door al het opbouwwerk van de voorbije jaren een begrip met achtergrond geworden: de samenwerking tussen het brede middenveld, de lokale besturen, de provincie en Vlaanderen-Europa heeft geleid tot een netwerk van grote verstandhouding tussen de economische en sociale sterkhouders van de streek.
Het Pajottenland wil op dat pad verder werken: in het streekverhaal rekenen we vooral op de banden van overleg en samenwerking die in de loop van de jaren zijn ontstaan. Toch wil de nieuwe oproep open staan voor recente ontwikkelingen en netwerken. Maar vooral moeten we tot werkresultaten komen op basis van de hiervoor samengevatte cijfers:

1.De economische dragers van de toekomst zullen landbouw, kleine lokale economie en toerisme zijn.
Die mogelijkheden zijn nog te PRIL uitgebouwd in onze regio. Landbouw moet een primaire activiteit blijven, een kwalitatieve voedselproducent, maar de verbreding is noodzakelijk. Die as is erg belangrijk:
– hoeveproducten naar Pajottenland, Brussel, Vlaams-Brabant, Vlaanderen,…
– verkoop aan huis
– verbreding: toerisme, verblijf, zorg,…
– natuurbewaker

2.De dorpen mogen in het Pajottenland geen slaapkamer worden en geen archeologisch museum.
Stilstaan is ook voor het platteland achteruitgaan. Vooral in de dorpscentra is het te STIL. Die rust
moet er blijven, maar mag ons niet comateus maken. Daarom:
– moeten we ontwikkelingen nastreven die de dorpscentra levendig maken
– heeft de vergrijzing nadelen maar ook voordelen die we moeten benutten
– worden we leefdorpen die op maat van inwoner en bezoeker moeten ontwikkelen

3.Het platteland enkel benaderen vanuit het verleden en de achteruikijkspiegel zou niet correct zijn:
we moeten vooruit kijken en voorloper worden. We vernemen dat we als buitengebied als eersten zouden afgesloten worden voor energiebevoorrading: dat zou het hier toch wel erg KIL maken. Dus moeten we het voortouw nemen:
– om energiezuinig en energie-alternatief te denken en te werken
– om inwoners actief te laten participeren op die domeinen
– om de kansen van het platteland te inventariseren en uit te bouwen

Jos Huwaert, coördinator Pajottenland+ : ‘Dit proces moet met de zeven gemeenten en bij uitbreiding het brede Pajottenland vorm krijgen: de intergemeentelijke samenwerking is essentieel, Pajottenland+ wil daar experimenteel in voorgaan. Wij hopen ook dat mensen ideeën geven en uitwerken die hen kunnen inspireren. Daarom deze voorzetten en de vraag om actief te reageren. Wel met als bedoeling tot werkelijke resultaten te komen: het Pajottenland heeft zijn draai gevonden maar moet nu recht op resultaten afgaan.
Meer info: www.pajottenland.be/2010/pplus.php

%d bloggers liken dit: