2014-07-02-grondwet_beZENNEVALLEI: – De verplichting dat de procureur des Konings en de arbeidsauditeur in Brussel tot de Franse taalrol moesten behoren, was de N-VA een doorn in het oog. Die regeling was onderdeel van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. De N-VA wou die regeling laten vernietigen door het Grondwettelijk Hof en is daar ook in geslaagd.

N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts, die samen met N-VA-Kamerlid Hendrik Vuye het verzoek tot vernietiging indiende, reageert alvast tevreden op het arrest van het Grondwettelijk Hof: “Met hun uitspraak bevestigen de rechters dat er geen sprake kan zijn van apartheid aan de Zenne. Zij erkennen formeel het tweetalige karakter van de hoofdstad Brussel. Dat houdt in dat beide landstalen op gelijke voet behandeld moeten worden. De oorspronkelijke regeling reserveerde bepaalde topjobs in het tweetalige Brussel enkel voor Franstaligen. Het verheugt ons dat die nu opnieuw toegankelijk worden voor Nederlandstaligen.”

Voor de reeds benoemde Procureur, Jean-Marc Meilleur, zijn er geen gevolgen.

%d bloggers liken dit: