SINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw is door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor het eerst erkend als gemeenschapscentrum. Hierdoor ontvangt ze vanaf 2014 een jaarlijkse werkingstoelage voor huur cultuurwerking van 89.000 euro per jaar.
2014-05-20-Leeuw-Cultuur
Schepen voor Cultuur, Jan Desmeth: “Bij de start van deze bestuursperiode was het behalen van deze erkenning een doelstelling en prioriteit. Het zou ons immers in staat stellen om ons in te schrijven in de besparingsronde, waarbij we het met 10 procent minder werkingsmiddelen zouden doen en toch via deze extra middelen meer ambitie in het cultuurbeleid konden leggen. Het feit dat we definitief geslaagd zijn, maakt dat we op de ingeslagen weg om meer aan onze bevolking aan te bieden, verder kunnen werken.”

Sint-Pieters-Leeuw voldeed zonder problemen aan de infrastructurele voorwaarden om als gemeenschapscentrum erkend te worden. Dankzij het goed opgebouwde inhoudelijke dossier waarin het lokale cultuurbeleid wordt beschreven, voldoet de gemeente nu ook aan de tweede belangrijke voorwaarde.

Schepen voor financiën, Jos Speeckaert: “Zoals elke gemeente moesten ook wij in de budgetten snoeien om een financieel evenwicht te bekomen. Om met de beschikbare middelen toch dezelfde dienstverlening te kunnen garanderen, moet onze gemeente op zoek naar andere middelen. Het is van groot belang dat we onze verenigingen die aan vrijetijdsbesteding doen (cultuur, jeugd, sport, toerisme), voldoende ondersteuning kunnen blijven geven. In dat kader zullen deze extra middelen zeker welkom zijn om een uitgebreid cultuuraanbod aan onze inwoners te kunnen bieden.

Zie ook ons artikel van 30 april 2014: Sint-Pieters-Leeuw stapt in decreet Lokaal Cultuurbeleid

%d bloggers liken dit: