2014-03-24-comeniusSINT-PIETERS-LEEUW: – Dankzij de subsidies van het Europese Comenius programma is het mogelijk dat de directies van de Leeuwse scholen naar IJsland zijn voor een opleiding ‘outdoor education’.

Het Europees Epos agentschap is vooral gekend van Erasmus projecten die het mogelijk maken voor studenten om in het buitenland te gaan studeren. Naast het programma voor studenten is er ook een nascholingsprogramma voor leerkrachten en lerarenopleiders. Dankzij Europese subsidie is het mogelijk om nascholingen in het buitenland te gaan volgen. Naast de opleiding is het ook mooi meegenomen om over de grenzen te kijken naar andere onderwijssystemen en kennis maken te met buitenlandse collega’s.
Europa subsidieert het volledig bedrag van de opleiding, transport en verblijfskosten.

Schepen van onderwijs, Gunther Coppens (GROEP T - Leuven Education College), Ingrid Borremans (directie Populiertje Zuun), Tineke Coeck (directie Wegwijzer Ruisbroek) en Hilde Van Onsem (directie Den Top Rink).
Schepen van onderwijs, Gunther Coppens (GROEP T – Leuven Education College), Ingrid Borremans (directie Populiertje Zuun), Tineke Coeck (directie Wegwijzer Ruisbroek) en Hilde Van Onsem (directie Den Top Rink).

De directies van de Leeuwse gemeentelijke scholen dienden samen met de schepen van Onderwijs, die tevens docent is in de lerarenopleiding, een aanvraag in en deze werd goedgekeurd. Zo volgen zij momenteel een cursus ‘Outdoor Education’ in IJsland.

Schepen van Onderwijs, Gunther Coppens: ‘Het is de bedoeling om de inhoud van de cursus trachten over te brengen naar onze scholen waar mogelijk. Een dergelijke cursus werkt altijd inspirerend om eens met een andere bril naar dingen die we vaak als evident beschouwen te kijken. Ik wil het principe van buitenonderwijs ook trachten naar mijn eigen leerpraktijk bij de toekomstige leerkrachten te brengen. Misschien kan deze eerste stap ook inspirerend werken naar de andere collega’s in de scholen van Sint-Pieters-Leeuw om zelf ook een interessante cursus te volgen en zich te laten inspireren door over het muurtje te kijken.
Maandagochtend beginnen we aan de cursus. In de voormiddag gaan we voor de theorie en in de namiddag voor de eerste lessen praktijk. Dinsdag gaan we een school bezoeken die werkt volgens de principes van outdoor education.
.’

Wie hen wil volgen kan dat op de blog http://buitenonderwijsijsland.blogspot.com/

Wie een financieringsmogelijkheid zoekt om een nascholing te volgen in het buitenland, is wellicht geïnteresseerd in deze Comenius-actie. Meer info hierover vind je op www.epos-vlaanderen.be Naast formele “cursussen” biedt deze Comenius actie ook mogelijkheden voor minder formele vormen van nascholing, zoals bvb. een korte stage meemaken in een buitenlandse firma of organisatie, of een paar weken meedraaien in een buitenlandse school.

%d bloggers liken dit: