OUDENAKEN/SINT-LAUREINS-BERCHEM: – Het Leeuwse schepencollege heeft besloten om de kleuterschool Puur natuur niet te laten uitgroeien tot een school voor 110 leerlingen in de Molenborre. (zie artikel: Inspraaktraject toekomst Puur Natuur – klik HIER).
2013-11-29-kleuterschool_Puur_Natuur_Oudenaken 2013-11-29-school_puur_Natuur_03b_archieffoto-Molenborre
Jos-SPEECKAERT_1ste-schepen_Sint-Pieters-LeeuwCD&V organiseerde enkele weken geleden een dialoogmoment “Oog in oog” in de wijken Oudenaken & Sint-Laureins-Berchem. We merkten toen heel wat verzet en reserves tegenover de verhuisplannen van de school Puur Natuur, die het gemeentebestuur deze legislatuur plant. We zijn dan ook niet bij de pakken blijven zitten en samen met onze coalitiepartner hebben we reeds enkele belangrijke aanpassingen aan het project doorgevoerd. Zo kunnen we nu reeds een school van 110 leerlingen in de Molenborre uitsluiten, dit zou de draagkracht van een klein dorp zoals Sint-Laureins-Berchem overstijgen. Dit behoort dus niet langer tot de mogelijkheden. Bovendien zal de school Puur Natuur voortaan een satellietschool worden en gelinkt worden aan de gemeentelijke school Den Top. En dus niet langer aan de gemeentelijke basisschool De Wegwijzer uit Ruisbroek. Geografisch gezien leunt Den Top dichter aan bij de dorpen Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem, we kiezen hier dus voor een meer logische voor de hand liggende keuze. Dit zullen we zo snel mogelijk naar de gemeenteraad brengen, zodat we hier de mensen snel zekerheid kunnen over verschaffen. Tenslotte zal ook het mobiliteitsverhaal sterk meegenomen worden in het vervolgtraject over de toekomst van de school Puur Natuur. We gaan verder onderzoeken wat mogelijk en wenselijk is, en dit in samenspraak met onze inwoners”, aldus eerste schepen (CD&V) Jos Speeckaert.”

Lokaal partijvoorzitter Siebe Ruykens (CD&V): “We zijn blij met de vorderingen die we samen met onze coalitiepartner in dit belangrijke dossier hebben gemaakt. We hebben hiermee een belangrijke stap in de goede richting gezet. Toch zijn we er nog helemaal niet. Er zal de komende weken een intensief inspraaktraject worden opgestart waar de verschillende alternatieven die op tafel liggen op gelijke voet zullen worden onderzocht en besproken. CD&V is ervan overtuigd dat dit dossier enkel kan slagen wanneer er voldoende draagkracht wordt gevonden in deze wijken.”

%d bloggers liken dit: