HALLE / REGIO: – De overeenkomst “Het Plan Boommarter” die vandaag werd ondertekend in Halle is een primeur voor Vlaanderen. Het plan 2014-2020 is een samenwerkingsovereenkomst met concrete doelstellingen van de verdere bosuitbreiding en ingroening van landschap ten zuiden van Halle.
2014-02-06-planboommarter_00
Europese topnatuur in Halle versterken en verbinden, daar draait het om in het Plan Boommarter. Stad Halle, Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, Natuurgidsen Zuidwest-Brabant en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei engageren zich hiervoor.
In en rond het Hallerbos, Lembeekbos, Kluisbos en het Kasteeldomein van Lembeek willen al deze partners meer bos en vooral ook meer natuurlijke verbindingen – hagen, boomgaarden, poelen … – met onze tuinen realiseren zodat planten, dieren en uiteraard onze inwoners zich thuis voelen.

De samenwerkingsovereenkomst die nu ondertekend wordt legt de afspraken tussen de verschillende partners en de concrete doelstelling vast van 2014 tot 2020.
2014-02-06-planboommarter_04 2014-02-06-planboommarter_02
Tania Coosemans, provinciaal directeur van het Agentschap voor Natuur en Bos en Patrick Huvenne, regiobeheerder: “De partners van Plan Boommarter onderteken een formele overeenkomst waarin de middelen en doelstellingen tot 2020 vastgelegd worden. De bestaande samenwerking wordt versterkt en concreter gemaakt: deze aanpak is een primeur voor Europese topnatuur in Vlaanderen en dient als referentie voor samenwerking in andere gebiedsprojecten.”

Gunther Coppens, voorzitter van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei: “Het Regionaal Landschap krijgt als opdracht om het plan te coördineren en in te zetten op het aanplanten van natuurelementen en het betrekken van inwoners en landgebruikers. Door de bestaande bos- of natuurgebieden te verbinden en uit te breiden, kunnen we tot een aaneengesloten gebied te komen waar ook plaats is voor landbouw, bewoning en recreatie.” – www.pajot-zenne.be

Johan Merckx van Natuurpunt Halle: “ANB en Natuurpunt hebben middelen voorzien om bijkomende reservaten aan te kopen en in te richten. Zo werkt Plan Boommarter mee aan de realisatie van de Europese Natura 2000-gebieden voor Hallerbos en omgeving. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we tegen 2020 terug boommarters in het gebied verwelkomen.

Plan Boommarter zelf bestaat sinds 2006. Naast bovenvermelde partners heeft ook Bos+ ons gebracht tot waar we staan. Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei krijgt ook specifieke steun van Provincie Vlaams-Brabant om deze coördinerende rol op te nemen. Info: www.planboommarter.be

%d bloggers liken dit: