VLEZENBEEK: – Sinds 2001 loopt er een rechtszaak tussen de kerkfabriek van Vlezenbeek en het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw omtrent de eigendom van de pastorij. Na onderhandelingen in een constructieve sfeer, werd een minnelijke schikking getroffen, waardoor de rechtszaak kan stopgezet worden en de pastorij nuttig gebruikt kan worden door de gemeenschap van Vlezenbeek.
2014-02-02-minnelijke-schikking-pastorij-Vlezenbeek
De ondertekening van de dading (= overeenkomst) had vanmiddag plaats in de Pastorij van Vlezenbeek (Dorp 43).
pastorij-VLEZENBEEK_sint-pieters-leeuw

Schepen van Erediensten, Jan Desmeth (N-VA):”De oplossing die we samen uitwerkten vond haar oorsprong nu 15 maanden geleden, het was eind oktober 2012, een tweetal weken na de gemeenteraadsverkiezingen. Het voltallige, toen nog “toekomstige” College van Burgemeester en Schepenen, zat samen om dit probleem een eerste keer samen te bespreken.Het bleek snel dat we met de hele ploeg op dezelfde lijn zaten. ‘Laat ons die rechtszaak beëindigen en streven naar een minnelijke schikking. Laat het gezond verstand zegevieren op koppige hardnekkigheid, zodat we de pastorij nuttig kunnen inzetten voor de lokale gemeenschap’, was het besluit dat we met z’n allen trokken.
Vandaag ben ik blij dat we dat eerbaar compromis hebben gevonden. Ja, elkeen doet wat water in de wijn. We hebben gezocht naar een oplossing die geen winnaars of verliezers kent, maar die vooral de bekommernissen van beide groepen bijeenbrengt en realiseert. 

We hebben ook informeel advies ingewonnen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. We zijn dus niet over één nacht ijs gegaan en hebben elk aspect grondig doorgenomen.

Pater Sus kijkt vanaan de zijlijn toe bij het ondertekenen van het contract.
Pater Sus kijkt toe bij het ondertekenen van de dading tussen kerkfabriek en gemeente.

Schepen van gebouwen Lucien Wauters (CD&V): “Na vele onderhandelingen zijn we erin geslaagd om tot een akkoord te komen met de Kerkfabriek van Vlezenbeek. De minnelijke schikking bestaat erin dat de naakte eigendom wordt toegekend aan de Kerkfabriek, waarop de gemeente het op haar beurt in erfpacht toegewezen krijgt voor een periode van 60 jaar en dit voor de symbolische som van €1 per jaar.

Het eindresultaat komt in de feiten eigenlijk op een gedeelde eigendom neer en dit voor de eerste 60 jaren. De opvolgers van gemeentebestuur en kerkfabriek zullen in 2074 kunnen beslissen of ze de overeenkomst verlengen of een andere afspraak maken.

2014-02-02-minnelijke-schikking-pastorij-Vlezenbeek_03 Voorzitter kerkfabriek, Paul Van Capellen: ” Ik kan het hier niet verstoppen dat ik vandaag een gelukkig voorzitter ben en mijn collega’s van de kerkfabriek zijn eveneens terecht fier en gelukkig dat wij hier vandaag deze dading kunnen ondertekenen. Hierdoor zal er dan eindelijk een einde komen aan een jarenlange rechtsprocedure welke beide partijen een aardige som geld heeft gekost.
Een belangrijke stap is gezet, de gemeente krijgt de pastorie en de tuin in handen. We hopen dat ze het zullen beheren als een goede huisvader. Tevens druk ik ook de wens uit dat de gemeente aandacht besteedt aan de locatie van onze Vlezenbeekse jeugd en durf ik te hopen dat de kerkraad bij de renovatiewerken betrokken wordt en wat inspraak krijgt wat betreft de indeling van de ons toegewezen ruimten.”

Burgemeester, Luc Deconinck (N-VA): ” In onze meerjarenbegroting hebben we alvast in 2016 een som van € 500.000 voorzien om de noodzakelijke werken uit te voeren. 
Beide partijen spraken principieel af om het gelijkvloers in te richten met een grote ruimte, die ook opgedeeld kan worden in kleinere ruimten, die ter beschikking kunnen gesteld worden van de lokale gemeenschap. De lokalen voor de kerkfabriek, de parochie en de bedienaar van de eredienst zullen na de aanpassingswerken naar de eerste verdieping verhuizen.
De werken zullen pas in 2016 plaats vinden daar we als gemeente heel wat procedures en overlegmomenten moeten respecteren waardoor het meer tijd vraagt dan in de privé.”

De pastorij van Vlezenbeek van 1895 is niet geklasseerd maar staat wel op de inventarislijst van het Bouwkundig onroerend erfgoed.
2014-02-03-klj-containers_tuin-pastorij-vlezenbeek_02 pastorie-Vlezenbeek_achterzijde
Schepen van jeugd Bart Keymolen (CD&V): “ Dit is een zeer goede zaak voor het verenigingsleven in Vlezenbeek. Het gemeentebestuur verwerft voor de komende 60 jaar de eigendom van de pastorij en zal ook de nodige aanpassingswerken doorvoeren. Zo kan de pastorij opnieuw dagelijks optimaal benut worden door onze verschillende verenigingen. We hebben met dit akkoord de mogelijkheid verkregen om een definitieve oplossing voor de huisvesting van onze jeugd uit te werken. Dit gaan we nu verder bekijken.”

Volgens het nieuwe akkoord blijft de KLJ van Vlezenbeek voorlopig in de containers die in de tuin van de pastorie staan. Op termijn bestaat de mogelijkheid om het RUP aan te passen om in de tuin een extra gebouw te bouwen om de KLJ-lokalen in onder te brengen. Dat gebouw dient dan wel esthetisch bij de oude pastorij te passen.

%d bloggers liken dit: