2010-09-08-opening_Lidl_verkeer_bBELGIË: – Ingevolge het Koninklijk Besluit van 4 december 2013 wordt de reglementering inzake het rijbewijs B aangepast. De nieuwe reglementering treedt in voege op 3 februari 2014.

In het kort: Wat verandert er?
• Verplicht 12 uur theorieonderricht na 2 niet geslaagde theorie-examens categorie B (bepaalde uitzonderingen).
• Nieuwe voorwaarden voor de begeleiders en de passagiers, zowel tijdens de stage als tijdens het praktijkexamen.
• De begeleider(s) moet(en) op het voorlopig rijbewijs 36 maanden worden vermeld.
• Je kan slechts éénmaal van scholingsmethode veranderen tijdens de geldigheid van je voorlopig rijbewijs.
• Verplicht 6 uur praktijkonderricht na het verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs.
• Na het verstrijken van de geldigheid kan een nieuw voorlopig rijbewijs pas bekomen worden na 3 jaar.
• Het praktijkexamen kan enkel nog worden afgelegd tijdens de geldigheid van het theorie-examen (3 jaar).

Meer info op GOCA vzw (groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs):
www.goca.be/nl/p/reglementering

%d bloggers liken dit: