VLEZENBEEK – Vandaag vonden er verschuivingen plaats in de samenstelling van de Raad van Bestuur van de Ave-Mariabasisschool in Vlezenbeek. Michel Magnus heeft ontslag genomen als voorzitter. Willy Magnus stopt dan weer als patrimoniumbeheerder. Ze worden opgevolgd door Alain Defranc en Willy Nechelput.
2013-09-24-ave-maria_03
2013-09-24-ave-maria_02

de RvB neemt akte van het ontslag van de heer Michel Magnus (sedert de stichting van de school op 01/10/1884 de 8ste voorzitter van de ” VZW Schoolbestuur Ave-Mariabasisschool”).
Michel was sedert 1976 bestuurder binnen het schoolbestuur, eerst 10 jaar als secretaris om dan vervolgens in 1986 de functie van voorzitter op te nemen.
Michel zal als voorzitter opgevolgd worden door Alain Defranc ( reeds 20 jaar lid van het schoolbestuur en Alain fungeerde al een tijdje als waarnemend voorzitter).
M. Magnus blijft lid van de Raad Van Bestuur als “medevoorzitter”.

– de RvB neemt akte van het ontslag van de bestuurder Willy Magnus, officieel 20 jaar (sedert 1992) de patrimoniumbeheerder binnen de ” vzw schoolbestuur Ave-Mariabasisschool”. Officieus was Willy echter meer dan 50 jaar actief betrokken bij het materiële beleid van de school, in het spoor van zijn vader, toen nog ten tijde van de Zusters Annonciaden uit Itterbeek( later Chenois, thans opnieuw Itterbeek).
Willy was nauw betrokken bij de uitbouw van het patrimonium( terreinen en gebouwen ), via erfpacht, via aankoop, via bouwprojecten, via renovatiewerken, het onderhoud en verfraaiing, energiebeleid en toezicht op de veiligheid, enz…
Dit uitermate belangrijke onderdeel van het beleidsspectrum van het schoolbestuur wordt voortaan opgevolgd en begeleid door bestuurder Willy Nechelput.
2013-09-24-ave-maria_01
2013-09-24-ave-maria_04

%d