OLVHALLE: -In 2017 zal het precies 750 jaar geleden zijn dat Machteld van Brabant, gravin van Holland, haar dochter Aleyde van Avesnes per testament opdracht gaf om een beeld van Onze-Lieve-Vrouw aan Halle te schenken ter bescherming van het erfrecht van haar kleinzoon Jan van Avesnes op het Graafschap Henegouwen. Dit historisch feit zou Halle voor eeuwig veranderen en bezorgde de Mariastad een rijke geschiedenis.

De werkgroep Mariaprocessie maakt van dit jubileum het doel van hun activiteiten de komende jaren. De periode van Pinksteren 2017 tot Pinksteren 2018 moet een groots jubeljaar als vanouds worden in en voor Halle. De weg naar dit jubeljaar is de rode draad doorheen het ambitieuze vernieuwingsproject dat de Mariaprocessie van een zekere toekomst moet voorzien.

De officiële stichting van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle vindt plaats op zondag 1 september 2013.
De Broederschap is een genootschap. Een vereniging van mensen die – elk vanuit een persoonlijke reden en engagement – als ambassadeurs van Onze-Lieve-Vrouw van Halle willen bijdragen tot het behoud en de promotie van Onze-Lieve-Vrouw van Halle in alle aanverwante facetten zoals de processie, de bedevaart, de legenden, de geschiedenis…

De Broederschap wil het verhaal van de Mariaprocessie opnieuw doen leven in de Halle en daarbuiten. Zowel het inhoudelijke verhaal (de geschiedenis van Halle en de rol van Onze-Lieve-Vrouw hierin) en de geschiedenis van de Mariaprocessie op zich als historisch feit.

Johan--VenckenjpgJohan Vencken, Voorzitter werkgroep Mariaprocessie: ‘We hebben bewust voor deze dag gekozen. De eerste zondag van september is immers dé dag van de broederschappen. In vroeger tijden kwamen de bevoorrechte broederschappen op die zondag naar Halle om er het beeld te dragen langs de Weg-Om en langs hun kapel. Met deze datumkeuze willen we ons bijna letterlijk inschrijven in en aanknopen met de eeuwenoude traditie van de broederschappen die gestart in de 14de eeuw.

Alles begint die dag met een plechtige misviering om 9u45 in de Emmaüskerk. Vandaar gaat het in processie naar de Sint-Martinusbasiliek waar in de bidkapel de officiële stichting doorgaat. Op dat moment zullen de stichters de oorkonde ondertekenen en zal ook het nieuwe logo onthuld worden. Nadien sluiten we af met een receptie. Voortaan zal ook de bidprocessie jaarlijks doorgaan in de voormiddag van Kermis t’ Halle nà de hoogmis.’

Verneem alle info op de website: www.mariaprocessie.be

%d