AFGELASTINGEN-voetbalBRABANT: – Het Provinciaal Comité van Brabant heeft beslist over te gaan tot een algemene afgelasting van alle officiële & vriendschappelijke wedstrijden van 17 t/m 20 januari 2013.

De wedstrijden van de corporatieve groeperingen : ABSSA en Interbanken zijn eveneens afgelast.

%d