RUISBROEK: – Vorig schooljaar volgden twee leerkrachten van de Vrije Basisschool Jan Ruusbroec een vorming rond intercultureel leren in de Foyer te Brussel. Intercultureel onderwijs is het leren omgaan met culturele diversiteit in de klas.
De leerlingen van de vijfde en de zesde klas en hun beide juffen Ilse en Alexandra duiken daarom deze week figuurlijk in de koffer “Marokko”, die ze ontleenden in de Foyer. Ze werken klasdoorbrekend en maken met de leerlingen een reis door Marokko.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Directrice Greta Muylaert:”Ze maken kennis met verschillende facetten van Marokko via een interactief spel. De kinderen reizen langs verschillende steden in Marokko. Op deze manier komen volgende thema’s aan bod: woestijn en water, spelletjes, cultuur. Zij beluisteren muziek uit dit land. Er staat een grote Marokkaanse tent in de klas. Daar kunnen de leerlingen ongestoord genieten van Marokkaanse verhalen. De vrouwen van het buurthuis 1601 komen naar de beide klassen om muntthee te leren maken aan de leerlingen. Dit project eindigt deze namiddag met een tentoonstelling, waarbij de ouders, kennissen en vrienden van de school uitgenodigd zijn.”

Ook de kleuters werden betrokken bij de multiculturele week.
Daar waar de derde graad van het lager werrkte rond het thema Marokko, en na de middag vergast werden op typische Marokkaanse specialiteiten, zorgden de ouders van de allerkleinsten voor een multicultureel buffet. Het was voor de kleuters echt proeven en smullen van jewelste.

%d