VLAANDEREN: – Vandaag lanceert Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Vlaamse Rand Geert Bourgeois een “leidraad voor een goed Vlaams beleid” voor alle verkozen raadsleden in de Vlaamse Rand. De verspreiding van deze pocket maakt deel uit van de doelstellingen van de beleidsnota 2009-2014 voor de Vlaamse Rand. Het is de bedoeling de Vlaamse gemeenten – in eerste instantie de 19 van de Vlaamse Rand – te ondersteunen in hun beleid. Deze gemeenten worden geconfronteerd met tal van nieuwe uitdagingen, grote inwijking en ontnederlandsing.

We kozen er bewust voor om de publicatie van deze leidraad te verspreiden na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen”, aldus Geert Bourgeois. “Elke nieuw verkozen mandataris zal persoonlijk een exemplaar ontvangen. Op die manier krijgt eenieder de tijd en ruimte om de vele, nuttige tips en richtlijnen te bestuderen en te integreren naargelang de behoeften van de gemeente.”

De publicatie vertrekt vanuit het standpunt van de gemeente en verduidelijkt hoe die kan werken aan het Nederlandstalig karakter door in te zetten op 4 pijlers:
– Een hoofdstuk over taalwetgeving met de gangbare regels;
– Een duidelijk kader voor woonbeleid;
– Hulp voor het opstarten en uitwerken van een taalbeleid, zoals geïnitieerd door het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant;
– Tot slot biedt de leidraad tips omtrent de opstart en uitbouw van een degelijk integratiebeleid.

Veel partners waaronder coördinatie Vlaamse Rand, vzw ‘de Rand’, de provincie Vlaams-Brabant, het Huis van het Nederlands, de taalwetwijzer bouwden een grondige expertise uit en ontwikkelden talrijke acties die zeer succesvol zijn. Maar net door die veelheid aan informatie, vond niet iedereen de weg naar de juiste partner en precieze acties. Deze leidraad wil daar meer duidelijkheid in brengen.
Door te kiezen voor een gedrukte versie is de leidraad een praktisch instrument dat je overal kan meenemen en gebruiken. Toch is er eveneens een digitale versie, onder meer om nieuwe acties en belangrijke wijzigingen in het beleid aan te kondigen.
De digitale versie van de leidraad kan u raadplegen op :
http://www.vlaamserand.be/documenten/POCKET%20A5%20VLAAMSE%20RAND%20TAALWET%20C.pdf

%d bloggers liken dit: