BELGIË: – De Senaatscommissie over Institutionele Hervormingen heeft haar goedkeuring gegeven voor de splitsing van het kiesarrondissement BHV. De senatoren keurden het wetsvoorstel goed met 12 stemmen tegen 5. N-VA en Vlaams Belang stemden tegen.
Ook de twee voorstellen tot herziening van de grondwet zijn goedgekeurd.

De cluster ‘BHV’ omvat in de eerste plaats de spliting van het kiesarrondissement BHV voor de verkiezingen voor de Kamer en het Europees parlement. De voormalige provincie Brabant wordt in drie kieskringen verdeeld: Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel-Hoofdstad.

Daarnaast wordt in de grondwet ingeschreven dat de “bijzondere modaliteiten teneinde de gewettigde belangen van de Nederlandstaligen en de Franstaligen in de vroegere provincie Brabant te vrijwaren” bij de federale en Europese verkiezingen enkel gewijzigd kunnen worden met een bijzondere meerderheid. Dat is een tweederdemeerderheid en een gewone meerderheid in elk van de taalgroepen.

Met de stemming over het symbolische dossier BHV is meteen ook het eerste cluster of deel van de zesde staatshervorming goedgekeurd.
Dat eerste pakket omvat in totaal 16 teksten waarvan er 3 in de Kamer werden ingediend. Gisteren keurde de bevoegde Kamercommissie al de vereenvoudiging van het stemrecht voor Belgen in het buitenland goed.

%d