BELASTINGSBRIEF belastingen belastingsaangifteSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeentelijke sociale dienst van Sint-Pieters-Leeuw bekwam van het FOD Financiën dat ambtenaren van de belastingsdienst in Sint-Pieters-Leeuw andermaal zitdagen zullen houden voor het invullen van de belastingsaangiften voor het jaar 2012.

– gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw
Maandag 14 mei 2012: Van 9.00 uur tot 11.30 uur

dienstencentrum Negenhof in Negenmanneke, Sint-Stevensstraat 62.
Dinsdag 15 mei 2012: Van 9.00 uur tot 11.30 uur.
– dienstencentrum ‘t Paviljoentje in Ruisbroek, Fabriekstraat 1a te Ruisbroek.
Dinsdag 22 mei 2012: Van 9.00 uur tot 11.30 uur.
Donderdag 24 mei 2012: Van 9.00 uur tot 11.30 uur en van 12.30 uur tot 15.30 uur.

Personen die hun aangifte willen laten invullen tijdens deze zitdagen, moeten niet alleen de aangifteformulieren meebrengen, maar ook hun identiteitskaart, het aanslagbiljet van vorig jaar en alle vereiste bewijsstukken.
De aangiftes gebeuren uitsluitend elektronisch.

Voor meer informatie kan men steeds bellen naar de gemeentelijke sociale en welzijnsdienst op het nummer 02 371 22 55.

%d