SINT-PIETERS-LEEUW : – Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, heeft op 14  februari 2012 (zie artikel 14/02/12) een voorlopige bescherming van zesentwintig oorlogsgedenktekens in Vlaams-Brabant ondertekend waaronder het oorlogsgedenkteken aan de Pastorijstraat in Sint-Pieters-Leeuw.
In principe volgt, na het doorlopen van de procedure met onder meer een openbaar onderzoek dat nu loopt in Sint-Pieters-Leeuw , binnen het jaar de definitieve bescherming.

Openbaar onderzoek:
Het college van burgemeester en schepenen heeft de eer u als belanghebbende in kennis te stellen van het Ministrieel Besluit van 14 februari 2012 houdende ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpszichten waaronder als monument:
– Oorlogsgedenkteken, Pastorijstraat z.n., kadastraal gekend 3e afdeling, sectie I nr 138 m3 (deel) en z.n.

Het ontwerp vanlijst en het dossier dat een inhoudelijke beschrijving en evaluatie bevat liggen ter inzage op het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening tot en met 18 april 2012.

%d