VLAANDEREN: – In oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De Gezinsbond grijpt dit aan om het gemeentelijk gezinsbeleid onder de loep te nemen en bij te sturen. Met de campagne ‘Voor een gezinsvriendelijke gemeente’ wil de Gezinsbond eerst weten hoe gezinsvriendelijk gemeenten anno 2012 in de ogen van de gezinnen zijn. Via een online bevraging op www.gezinsvriendelijkegemeente.be

Ouders kiezen voor een woonplaats waar ze hun kinderen willen laten opgroeien. Gemeenten die gezinnen willen aantrekken en die zouden willen dat ze daar blijven, investeren zeker én vooral dus ook in kindvriendelijke maatregelen.
We bevragen meerdere grote beleidsterreinen. Waarover zijn gezinnen het meest tevreden? Waar liggen de knelpunten volgens de gezinnen?

Gezinnen brengen ‘leven’ in een gemeente. Zij verwachten dus ook dat gemeentebesturen oog hebben voor hun bekommernissen. Door de online bevraging in te vullen kunnen gezinnen een belangrijk signaal geven aan hun toekomstige gemeentebestuurders.

Aan de hand vande resultaten zal de Gezinsbond nagaan hoe het gezinsbeleid in de gemeenten wordt gevoerd, waar de gemeenten goed op scoren en waar er nog werk aan de winkel is. Op basis van deze analyse zullen onze afdelingen in het najaar plaatselijk acties voeren om knelpunten aan de kaak te stellen en de lokale politici te motiveren om hun beleid meer af te stemmen op maat van het gezin.

%d bloggers liken dit: