VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Bijna de helft van de werkzoekenden uit de Vlaamse Rand kampt met een taalachterstand Nederlands.
9 gemeenten uit de Vlaamse top 10 liggen in de Rand waar onder Sint-Pieters-Leeuw, aldus VDAB ontcijfert. Slechts een derde zijn autochtone Belgen met het Frans als moedertaal.

( bron: documentatiecentrum De Vlaamse Rand & VDAB ).

Van de 182.510 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in Vlaanderen kampt volgens een recent onderzoek van de VDAB bijna 16% met een taalachterstand Nederlands. Die taalachterstand varieert van ‘geen enkele kennis’ van het Nederlands (27%) tot een ‘beperkte kennis’ (73%). De grootste groep NWWZ met taalachterstand vormen de allochtonen met vreemde moedertaal (58%). Autochtonen met Frans als moedertaal komen met bijna 15% op de tweede plaats, gevolgd door autochtonen met vreemde moedertaal (14,5). De taalachterstand bij werkzoekenden is het grootst in de Vlaamse Rand (48,5% taalachterstand bij werkzoekenden), langs de taalgrens (20%) en in de centrumsteden (20%), zoals blijkt uit onderstaande kaart.

Taalachterstand ligt vaak mee aan de basis van werkloosheid onder allochtonen. Bij de meeste vacatures in Vlaanderen is een goede kennis van het Nederlands immers vereist. Het Vlaamse inburgeringsdecreet, dat nieuwkomers en oudkomers met een uitkering verplicht om Nederlands te leren, wordt gezien als een instrument om de taalachterstand bij autochtonen weg te werken en hen meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. De VDAB hanteert sinds 2009 het ‘sluitend taalbeleid’. Daarbij worden nieuwe werkzoekenden bij inschrijving getest op hun kennis van het Nederlands en eventueel doorverwezen naar het Huis van het Nederlands voor taallessen.

De TOP 10 van centrumsteden

In de centrumsteden is de taalachterstand sterk geconcentreerd bij de allochtonen, met 80% van het totaal (11.104 op 13.859). De grote meerderheid is uiteraard woonachtig in de twee grootsteden, Antwerpen (6.976) en Gent (2.647), die naast enkele centrumsteden aantrekkingspolen zijn voor migranten. Ook Mechelen, Aalst, Leuven, Kortrijk en Oostende zitten met ongeveer 500 werkzoekenden met taalachterstand in de Top 10 van steden met de meeste taalachterstand. Hierin zitten ook drie niet-centrumsteden (Vilvoorde, Ronse en Sint-Pieters-Leeuw) door hun werkzoekendenmix van Franstalige Belgen en allochtonen.

Besluit
De perceptie dat de taalachterstand Nederlands vooral een zaak is van Franstalige autochtone werkzoekenden, woonachtig in de Rand rond Brussel of langs de taalgrens, moet bijgesteld worden.
De Franstalige Belgen maken amper nog 10% uit van de werkzoekenden met taalachterstand Nederlands.
De buitenlandse migratie kleurde de voorbije decennia de taalachterstand steeds diverser en de allochtonen hebben nu een aandeel van 70% in de totale taalachterstand van werkzoekenden in Vlaanderen.Het Vlaamse inburgeringsdecreet, dat vrijwel alle nieuwkomers verplicht om Nederlands te leren, kwam dan ook niet te vroeg, maar het belet niet dat er nog een zeer grote taalachterstand (44,5%) is bij allochtone werkzoekenden.De taalachterstand is zowel bij de allochtonen als de autochtonen groter bij de werkzoekenden met Frans als moedertaal en ligt ook zeer hoog bij de minderheid van Franstalige Belgen (52%).Uit de analyse in clusters blijkt dat de grootste taalachterstand bij werkzoekenden (48,5%) zich situeert in de Vlaamse Rand, waar ook de meerderheid van Franstalige Belgen met taalachterstand woont. In de andere grotere clusters (de centrum- en de taalgrensgemeenten) bedraagt die ongev er 20%.

bron: documentatiecentrum De Vlaamse Rand & VDAB

Meer informatie

%d bloggers liken dit: