VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant is blij met het deelakkoord dat de federale onderhandelaars op 14 september hebben gesloten over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De ongrondwettelijkheid van deze kieskring verdwijnt hierbij en het territorialiteitsprincipe wordt door het akkoord niet geschonden.

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde met een grote meerderheid de motie van het Vlaams Belang over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde af. Het Vlaams Belang riep de raad op om zich uit te spreken tegen het akkoord.

We zijn blij met het deelakkoord over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Met de splitsing verdwijnt het ongrondwettelijke karakter van ‘BHV’ zonder dat er aan het Vlaamse grondgebied wordt geraakt“, zegt Elke Zelderloo, gedeputeerde voor Vlaams karakter. “Zo blijven de zes facilitietengemeenten deel uitmaken van het Vlaamse grondgebied, is er geen uitbreiding van het Brusselse Gewest, komt er geen corridor tussen Brussel en Wallonië en blijven de omzendbrieven van Peeters en Martens behouden“.

%d bloggers liken dit: