SINT-PIETERS-LEEUW: – Dit weekend gaat de eerste nationale gemeentelijke actiedag over het lokale afval- en milieubeleid van Open Vld door. Open Vld Sint-Pieters-Leeuw hield vrijdagnamiddag een actie bij het containerpark aan de Bergensesteenweg 203, te Sint-Pieters-Leeuw.

De bezoekers van het containerpark kregen van de Open VLD mandatarissen een flyer en een gadget, nl. een sleutelhanger met een lichtje om gemakkelijker het sleutelgat te vinden op zonne-energie.

De actie liep verder bij het eetfestijn van de Leeuwse liberale afdeling, dat aansluitend plaatsvond, waar het afval gesorteerd werd.

Schepen en bestuurslid van Open Vld Sint-Pieters-Leeuw, Kathleen d’Herde en Vlaams Volksvertegenwoordiger Irina De Knop: “Vlamingen zijn kampioenen in het recycleren en selectief verwerken van afval. Daarom willen we hen dit weekend bedanken, want de toekomst is duurzaam.”

Open Vld Sint-Pieters-Leeuw wil de manieren van sorteren, ophalen en verwerken van afval vereenvoudigen, containerparken gebruiksvriendelijk maken en wie helpt recycleren belonen. Uit de cijfers van de rekening 2010 blijkt namelijk dat de totale uitgaven voor de ophaling en de verwerking van huisvuil in de gemeente de 2,5 miljoen euro overstijgen. Daartegenover staan er ongeveer 1,6 miljoen euro inkomsten, waarvan bijna 1,3 miljoen euro rechtstreeks door de gezinnen betaald wordt.

Kathleen d’Herde: “De forfaitaire belasting ( goed voor 547 000 euro inkomsten ) moet opgehoest worden door alle gezinnen, ook door deze die goed sorteren en zoveel mogelijk afval trachten te beperken. De 995 000 euro die de gemeente nog moest bijpassen, komen uit belastingsgeld, betaald door alle Leeuwse belastingsplichtigen. Zowel door diegenen die de afvalstroom zo laag mogelijk willen houden als door deze die daarvoor niet de minste inspanning leveren. Een aanpassing van het systeem dringt zich op.”
%d bloggers liken dit: