VLAAMS-BRABANT: – Uit het nieuwe provinciale milieurapport (MIRA) blijkt o.a. dat het nitraatgehalte in de Vlaams-Brabantse oppervlaktewateren in landbouwgebied verder daalt.

Resultaten van metingen gebundeld

Het nieuwe provinciale milieu- en natuurrapport 2010 bundelt de resultaten van 20 indicatoren op vlak van milieu en natuur in Vlaams-Brabant.

  • Afval: grote regionale verschillen op vlak van restafval tussen de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven.
  • Water: de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaams-Brabant verbetert. Er is echter nog werk aan de ecologische kwaliteiten van waterbodems.
  • Luchtkwaliteit: de normen voor verschillende stoffen werden weinig of niet overschreden.
  • Natuur: de oppervlakte aan natuurgebied in Vlaams-Brabant nam toe.

In 2009 haalde Vlaams-Brabant 500.721 ton huishoudelijk afval op. Omgerekend naar het aantal inwoners is dat 465 kg/inwoner. Dit is 15 kg per inwoner minder t.o.v. 2008 en 27 kg per inwoner minder t.o.v. 2007.
In Sint-Pieters-Leeuw werd  430.0  kg/inwoner opgehaald in 2009.


MIRA digitaal

De twintig indicatoren kan u vanaf dit jaar digitaal raadplegen. Zo kan de provincie u steeds de recentste gegevens aanbieden. Deze gegevens zijn doorgaans van 2009 of 2010. Voor elke indicator is er een fiche beschikbaar in Excel-formaat met:

  • korte beschrijving van de indicator
  • resultaten in tabellen
  • grafieken en overzichtskaarten
  • vergelijkingen met de streefwaarden en normen
  • lijst van gegevensbronnen en referenties
  • lijst van de lectoren.

Raadpleeg het digitale milieurapport:
www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/beleid/milieu-en-natuurrapport/index.jsp

%d bloggers liken dit: