SINT-PIETERS-LEEUW: – Van vandaag tot en met zondag 5 juni bezoekt een vierkoppige Slovaakse delegatie de gemeente Sint- Pieters-Leeuw. 4 inwoners van de gemeente Trebisov zullen meer bepaald de werking van de Leeuwse turnclub Fris komen gadeslaan.

Fris is een sportclub met een duidelijke filosofie: iedereen die wil sporten en om één of andere reden niet volwaardig aan bod komt in een reguliere sportclub, is van harte welkom. En dat ongeacht zijn of haar taal, geslacht, leeftijd, nationaliteit, huidskleur, godsdienst of aard van de beperking. Zo zijn sporters met een mentale beperking, met een fysieke beperking, met ADHD of verwante aandoening, met gedragsstoornissen, met een lichte tot matige auditieve beperking, met visuele beperking, allen welkom bij ons.
 

Iedereen heeft immers recht op sportmogelijkheden, sociaal contact, waardering en respect, spelplezier, enzomeer. In tegenstelling tot de gewone clubs, waar ze soms wel mogen aansluiten maar dan vervolgens vaak aan de kant moeten blijven, staan deze sporters in onze club centraal, scoren zij de doelpunten, overwinnen zij de turnhindernissen, rollen zij hun bocciabal naar de zege…

De mooie filosofie van deze unieke sportclub inspireerde de werkgroep stedenbanden van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw om een gelijkaardige werking op poten te zetten in de bevriende gemeente Trebisov. Sinds enkele jaren zijn tussen Sint-Pieters-Leeuw en Trebisov nauwe banden ontstaan die al tot mooie projecten hebben geleid. Deze projecten hadden eerder een cultureel- toeristisch en economisch karakter.
Dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant krijgt de gemeente nu ook de kans een meer duurzaam project op te zetten. Met de hulp van lokale vrijwilligers en enkele sterke figuren ter plaatse om het hele project te trekken, is men intussen gestart met de turnclub ‘De Bijtjes’, waar net zoals bij Fris iedereen welkom is die niet in een gewone sportclub terecht kan.

De eerste reacties die ons vanuit Oost-Europa bereiken zijn alvast positief, maar uiteraard hopen we er dit weekend meer van te weten te komen. Fris België en Fris Slovakije zullen dit weekend ervaringen kunnen uitwisselen, tips en trics voor leuke spelletjes, maar ook hoe problemen kunnen worden aangepakt.

Wenst u meer info over Fris, hun activiteiten en werking, wenst u deel te nemen of als vrijwilliger een handje toe te steken, dan kan u steeds terecht op hun website www.frisseclub.net

%d bloggers liken dit: