SINT-PIETERS-LEEUW: – Van 21 maart tot en met 25 maart worden in Sint-Pieters-Leeuw diverse activiteiten rond opvoeding en gezondheid georganiseerd. Alle ouders zijn welkom, volledig gratis. Deze Leeuwse Week van de Opvoeding is een initiatief van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), in samenwerking met het Centrum voor het Jonge Kind en het provinciebestuur.

  • In elke lagere school wordt een opvoedingskast geplaatst, waar ouders informatie vinden over alle mogelijke opvoedingsonderwerpen.
  • In de hoofdbibliotheek worden in de volwassenenafdeling op het gelijkvloers de boeken rond opvoeding in de kijker gezet. Klik hier voor een voorsmaakje.
  • Drie informatieavonden rond verschillende opvoedkundige thema’s staan open voor ouders van binnen en buiten de gemeente.

Informatieavond: grenzen stellen.
Maandag 21 maart 2011 om 19.30 uur in zaal De Merselborre te Vlezenbeek.

“Samia (3 jaar) loopt steeds van tafel. Als ik haar vraag om aan tafel te komen lacht ze en loopt ze verder weg.”
“Liesje (5 jaar) wil nooit haar speelgoed opruimen. Ik mag alles zeggen en doen, het haalt niets uit.”
“Afspraken maken met Tom (10 jaar) lukt niet. Elke dag is het geruzie en gekibbel. Als ik hem straf, lacht hij er gewoon mee.”

Tijdens deze bijeenkomst hebben we aandacht voor het belang van regels en grenzen. Hoe zorgen we voor duidelijke regels en grenzen en hoe brengen we deze over naar onze kinderen? Hoe verbieden we iets en wat als onze kinderen ons verbod niet respecteren? De thema’s straffen, apart zetten en negeren worden hierbij besproken. Als afsluiter bespreken we het belang van belonen. Deze avond is er voor ouders van peuters, kleuters en kinderen uit de lagere school.

Inschrijven noodzakelijk via kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be of 02 378 25 27

Informatieavond: gehooschade.
Dinsdag 22 maart 2011 om 20.00 uur in jeugdcentrum Laekelinde te Sint-Pieters-Leeuw.

Een infoavond waar niet met het vingertje gewezen wordt, waar je wel uitleg krijgt over wat gehoorschade juist is, hoe je dit oploopt, wat de gevolgen zijn en hoe je jezelf kan beschermen. Als slot worden de verschillende oordoppen die op de markt te verkrijgen zijn objectief besproken. Iedereen welkom!
Een organisatie van de jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw en de jeugddienst Vlaams Brabant.

Inschrijven noodzakelijk via kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be of 02 378 25 27.

Informatieavond: multimedia en kinderen.
Donderdag 24 maart 2011 om 19.30 uur in zaal De Merselborre te Vlezenbeek.

“Mijn dochter Emma stootte tijdens het surfen op choquerende beelden. Is dit te voorkomen en hoe bespreek ik dit het best met haar?
“Mijn dochter chat regelmatig. Onlangs kregen we opeens telefoon van een jongen met wie ze de dag ervoor aan het chatten was … Hoe gaan we hier als ouders best mee om?”
Multimedia wordt een steeds groter deel van het leven van kinderen. Aan deze nieuwe media zijn voordelen verbonden maar ook heel wat gevaren. Tijdens deze informatieavond nemen we enkele media onder de loep. We bespreken hoe je kinderen kan begeleiden bij het surfen, e-mailen, chatten, het gebruik maken van sociale netwerksites, videosites, …
Deze avond is er voor ouders en opvoeders van kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Inschrijven noodzakelijk via kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be of 02 378 25 27.


WAT is het LOK?
Het LOK staat voor de gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang en groepeert alle aanbieders van opvang (voorschoolse opvang, jeugddienst, scholen, buitenschoolse opvang) en vertegenwoordigers van de gebruikers van deze opvang (Gezinsbond, ouderraden, OCMW). Tijdens hun vergaderingen (tweemaal per jaar) volgen zij de realisatie van het beleidsplan kinderopvang op de voet op en adviseren zij het gemeentebestuur over nieuwe opvanginitiatieven.

Wat doet het Centrum voor het Jonge Kind?
Het CJK wil een antwoord geven op alle opvoedingsvragen en -bezorgdheden. De medewerkers zoeken, samen met ouders, naar het meest gepaste aanbod in antwoord en vraag. Dit kan via informatie, adviesgesprekken en thuisbegeleiding. Ook worden voor kinderen gratis trainingen aangeboden rond sociale vaardigheden. Jongeren in moeilijke thuissituaties kunnen er bovendien in dag- en nachtopvang terecht. Het CJK werkt voor de hele regio Brussel – Halle – Vilvoorde. Ouders kunnen vrijblijvend contact opnemen met het CJK via 02 424 22 20 of via preventie@centrumjongekind.be.

%d bloggers liken dit: