SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf vandaag geldt een nieuw subsidiereglement voor de gescheiden aansluiting van het private rioleringsstelsel.

Straten in Sint-Pieters-Leeuw waar vanaf vandaag nieuwe wegenwerken worden uitgevoerd, waarbij een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, moeten de aangelanden hun privaat rioleringsstelsel scheiden.
Die afkoppeling moet 100 % zijn: er mag geen hemelwater in de vuilwaterleiding worden opgenomen. Deze verplichting van afkoppeling van regenwater geldt o.a. niet voor woningen in gesloten bebouwing.
Om de betrokken inwoners aan te moedigen zo snel mogelijk de aanpassingswerken uit te voeren, voorziet de gemeente in een éénmalige premie, die beperkt is tot het bedrag van de aangerekende kosten voor een rioolaansluiting in gescheiden stelsel aan het openbaar rioleringsnet.
De premie kan de helft van de bewezen kosten niet overschrijden en kan maximum 500 euro bedragen.

%d bloggers liken dit: