VLAANDEREN: – In het kader van het winteractieprotocol vond er afgelopen donderdag een overleg plaats tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de diensten van de gouverneurs van alle Vlaamse provincies. Tijdens dat overleg beloofde het Agentschap Wegen en Verkeer op zoek te gaan naar een extra zoutvoorraad. Er werd overeengekomen dat er voor elke provincie 3.000 ton ter beschikking zal worden gesteld van deze extra voorraad. Deze voorraad kan door steden en gemeenten worden aangekocht.

Het Agentschap Wegen en Verkeer kreeg een aanbod van een leverancier op voorwaarde dat zij akkoord gingen met een afnameverplichting vooraleer er besteld kon worden. Dit houdt in dat het agentschap 28.000 ton zout bestelt. Elke provincie neemt hiervan 3.000 ton af om zijn steden en gemeenten te bevoorraden. De overige 13.000 zal het agentschap zelf aanwenden om de eigen zoutvoorraden aan te vullen.

Het zout komt met een schip uit de Bahamas en zal in de loop van de vierde week van januari 2011 toekomen.

Share

%d bloggers liken dit: