VLAAMS-BRABANT: – De overstromingen van het weekend van 13 en 14 november hebben het thema wateroverlast op de politieke agenda’s geplaatst.

De provincie Vlaams-Brabant pleit voor een snellere afwikkeling van de procedures en grondverwervingen om de geplande infrastructuurwerken tegen wateroverlast effectief te kunnen uitvoeren. Om de bestaande wachtbekkens nog beter te benutten, wil de provincie investeren in automatische waterpeilmetingen.

Naar een meer nauwkeurige opvolging van het waterpeil
De metingen van het waterpeil die de provincie tot nu toe deed waren bedoeld om te weten hoe groot een overstromingsgebied moet zijn en te bepalen welk debiet er veilig kan doorgelaten worden.
Nu deze gegevens bekend zijn, moeten de metingen verschuiven naar het optimaal gebruik van de overstromingsgebieden. De ervaring van half november heeft ons immers geleerd dat de overstromingsvoorspellers nuttige informatie geven over waterstanden in rivieren en over de vullingsgraad van wachtbekkens. We moeten geen eigen overstromingsvoorspeller gaan bouwen. Automatische waterpeilmetingen in provinciale waterlopen en overstromingsgebieden zijn wel bijzonder nuttig voor de sturing van de overstromingsgebieden en om de nauwkeurigheid van de bestaande overstromingsvoorspellers te verhogen. Want als de provincie haar gegevens over waterstanden in de bovenstroomse waterlopen meedeelt, kunnen de verwachte waterstanden in de afwaartse waterlopen preciezer voorspeld worden“, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Onderhoud van de waterlopen
De provincie Vlaams-Brabant heeft een jaarlijks budget van zo’n 3 miljoen euro voor het onderhoud van de meer dan 900 km waterlopen van tweede categorie, waarvoor zij bevoegd is. Dat onderhoud wordt afgestemd op de omgeving en is dus niet overal hetzelfde.
Over het effect van slibruimingen is nogal wat verwarring. De voorbije week hebben we gehoord dat er meer slib geruimd zou moeten worden om berging te creëren in de waterloop. Waterberging en waterafvoer zijn echter twee verschillende dingen. Waterberging veronderstelt stilstaand water, waterafvoer betekent stromend water. Door deze verschillen moeten ze anders aangepakt worden.Water bergen doen we in overstromings gebieden, om water af te voeren onderhouden we de waterlopen en ruimen we het slib waar dat nodig is“, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

%d bloggers liken dit: