SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde Vierde vanavond in GCC Coloma haar 30e verjaardag met een academische zitting met Prof. Fernand Van Hemelrijck. Ook werd het 32ste themanummer van LEWE voorgesteld: ‘De schepenbank van Sint-Pieters-Leeuw’ van de hand van Joris De Beul.

 

30 jaar Werkgroep voor Streek- en Volkskunde Sint-Pieters-Leeuw

 

Historiek

– groeide uit de Werkgroep Monumentenzorg die werd opgericht nav het Europese Jaar van het Bouwkundig Erfgoed (1975)
– in 1980 (25 mei) een eerste publicatie van de werkgroep Heemkunde
– in 1989: omgevormd tot de huidige Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde
– vanaf 1991 werd het een echte groep die vergaderde op regelmatige basis
– vanaf 1992 werden de publicaties echte themanummers –in kleur uitgebracht

De pioniers

Baanbrekend werk werd in die eerste periode geleverd door:
Fons Van Mieghem, Fons Vandenbosch, Renaat Van Mieghem, Paul De Haseleer, Roger Limbourg en uiteraard toenmalig schepen, later burgemeester Félicien Bosmans – die ook al die jaren en tot aan zijn dood in 2008 voorzitter was.

Huidige groep

Jan De Backer (voorzitter) , Gilbert Pické (secretaris), Marleen Bosmans, Karel Breda, Joris De Beul, Georges Desmeth, André Paternoster, Johan Persoons, Kristien Van Hecke en Eugène Van Poucke.
Inhoudelijk

Heemkunde is het onderzoek van de leefomgeving. Het vertaalt zich meestal in de geschiedenis van het eigen dorp. In het verlengde hiervan situeert zich het heemkundige en cultureel erfgoed dat niet enkel een spoor van het verleden is, maar ons in vele gevallen ook zeer veel vertelt over de wereld van het dorp in een bepaalde periode.

Bewust wordt het strikte heemkundige soms wat verlaten voor meer toegankelijke streek- of volksgebonden nummers omdat ze een breder publiek bereiken dat zo ook in contact komt met het heemkundige. Deze formule werkt, wat blijkt uit het groeiend ledenbestand (meer dan 400) dat geabonneerd is op de publicaties.

De werken van de werkgroep vallen in die zin in een aantal invalshoeken uiteen:

– zuiver heemkundige: zoals “De oudste geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw”, “De zonderlinge geschiedenis van de Leurrescuur”, “De schepenbank van Sint-Pieters-Leeuw”, “Ons erfgoed in woord en beeld”, “Gebeurtenissen in onze streek gedurende de oorlogen van Lodewijk XIV in de 17e eeuw”, en een volledige reeks in een aantal publicaties over alle straatnamen van de fusiegemeente Sint-Pieters-Leeuw

– gebouwen of streekgebonden: kasteel Coloma en rozentuin, het kasteel Inkendaal, Hof ter Nederloo, de O L Vrouwekerk van Vlezenbeek, Brukom (de wijk) enz

– gelegenheidsnummers: “Vic Feytons” over de eerste voorzitter van de Cultuurraad, “De naoorlogse politieke geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw”, “De Sint-Stevensschool” (bij haar 75 jaar), Uit het oude groeit het nieuwe” (100 jaar parochie in Zuun), “Van viaduct tot HST” enz.

Voorstelling van 32e themanummer:

“De Schepenbank van Sint-Pieters-Leeuw” – zeg maar de rechtbank in Sint-Pieters-Leeuw vertrekkend vanaf de 7e / 8e eeuw. Het is een werk van Joris De Beul.

Meer info:
Wenst u meer informatie over de geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw dan is Lewe, het tijdschrift van de werkgroep voor Streek- en volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw, zeker een aanrader.Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op dit heemblad (4 nummers per jaar) door storting van 5,00 euro op het rekeningnummer 091-0116303-29 van de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde.
Wie meer informatie wil kan steeds terecht bij:
Gilbert Pické, secretaris: 02 371 22 11 –  heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.

Share

%d bloggers liken dit: