BELGIË: – Persbericht VVSG – De watersnood is in de eerste plaats het gevolg van langdurige en veel regenval. De voorspellingen bleken te kloppen en de interventiediensten en gemeentelijke en provinciale crisiscentra doen alles wat binnen hun mogelijkheden ligt om het leed te verzachten. De gemeentebesturen zijn traditioneel vragende partij tot snelle uitvoering van maatregelen tegen wateroverlast en zullen hierin ook hun verantwoordelijkheid opnemen.
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ziet op korte en lange termijn een hele reeks maatregelen.

Allereerst ondersteunen we de oproep van minister Schauvliege aan alle beheerders van onbevaarbare waterlopen om de verzwakkingen in de verdediging voor hoog water die ontstaan zijn door de watersnood zo vlug mogelijk op te sporen en op te lossen. Voor de korte en middellange termijn moet de focus liggen op grondige analyse van de problemen en concrete doorvertaling naar uitvoering op het terrein. Breng hiervoor de betrokken experten en verantwoordelijken samen, maak voldoende middelen vrij en zorg met een stevig projectteam voor vlotte uitvoering op het terrein. Alle gemeentebesturen zijn tevens vragende partij voor vereenvoudiging van procedures.
Voor de lange termijn, maar nu te implementeren en te verbeteren, moet verder werk gemaakt worden van het zoveel mogelijk vasthouden van regenwater aan de bron zowel op het privéterrein als op het openbaar domein.
Bekijk in detail de voorstellen van de VVSG : www.vvsg.be/Lists/Nieuws/dispform.aspx?id=902

bron: http://www.vvsg.be

%d bloggers liken dit: