VLAANDEREN: -Vlaams minister-president Kris Peeters en Vlaams viceminister-president, bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Geert Bourgeois, stelden vandaag de gemeentelijke profielschetsen voor. Deze schetsen zijn het resultaat van een samenwerking tussen de Studiedienst van de Vlaamse Regering en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. De profielschets, een document vol waardevolle statistische informatie over de gemeente en het OCMW, is in eerste instantie bedoeld voor de lokale besturen. Mandatarissen en personeelsleden vinden er cijfergegevens in die zij kunnen gebruiken bij het onderbouwen en uittekenen van het lokale beleid.

Met de op maat gemaakte profielschets wil ik de 308 gemeenten en OCMW’s stimuleren om hun beleid sterker te onderbouwen met statistische gegevens,” aldus minister Bourgeois. “Zo kan de profielschets gebruikt worden bij het voorbereiden, opvolgen en evalueren van de beleidsplannen, of om zich te vergelijken met andere gemeenten.”

Meer betrokkenheid
Naast de lokale besturen zullen onderzoeksinstellingen, studenten, middenveldorganisaties, journalisten, geïnteresseerde burgers… eveneens nuttig gebruik kunnen maken van de profielschets. Meer weten over de eigen gemeente draagt immers bij aan een sterkere betrokkenheid bij het beleid. De profielschetsen zijn vrij te verkrijgen via de website www.lokalestatistieken.be. Bovendien wordt het cijfermateriaal om de drie maanden geactualiseerd.

Bekijk de profielschets van Sint-Pieters-Leeuw via volgende link:
http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2010/Sint-Pieters-Leeuw.pdf

De gemeentelijke profielschetsen dragen bij tot een slagkrachtiger overheid: betere onderbouwing en verantwoording van het beleid op basis van betrouwbare statistieken, realisatie van efficiëntiewinsten door samenwerking tussen en binnen beleidsniveaus op het gebied van gegevensuitwisseling en hergebruik van informatie.” verduidelijkt minister-president Peeters. ”De gemeentelijke profielschetsen zijn meer dan eenmalige publicaties, het zijn intelligente rapporten die de meest recente informatie halen uit onderliggende databanken in meerdere diensten van de Vlaamse overheid. Ze vormen een product van het unieke statistiekloket voor de lokale besturen.”

%d bloggers liken dit: