VLAAMS-BRABANT: – Het vijftigste nummer van de Vlaams-Brabantse Milieukrant rolt van de persen. Vijftig nummers lang informeert deze krant over wat er reilt en zeilt op vlak van milieu en natuur in onze provincie.

“Het eerste nummer rolde twaalf jaar geleden van de persen. Intussen is er heel wat veranderd. Niet alleen in de milieuwetgeving, maar ook in de hoofden van de mensen. Twaalf jaar geleden stond bijvoorbeeld niemand stil bij het begrip duurzaamheid. Vandaag beseffen we wel het belang om duurzame keuzes te maken. Er zijn zelfs gemeentelijke duurzaamheidsambtenaren. Ongetwijfeld een goede evolutie. Onze planeet is kwetsbaar en daarom moeten we ervoor kiezen om haar zo weinig mogelijk te belasten zodat ook de volgende generaties in hun behoeften kunnen voorzien”, zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu.

Het vijftigste nummer is een speciale editie met een gouden randje. Er wordt teruggeblikt op de veranderingen van de afgelopen twaalf jaar, samen met enkele duurzaamheids- en milieuambtenaren en andere mensen die elke dag beroepsmatig of uit overtuiging met milieu en duurzaamheid bezig zijn. Er wordt ook vooruit gekeken. Wat zijn de uitdagingen die op ons afkomen? Hoe kan het beter?

We nemen vastberaden onze verantwoordelijkheid op en blijven inzetten op bewustmaking, financiële ondersteuning en sturing. Zo loopt bijvoorbeeld onze biodiversiteitscampagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’ volop. Om de gemeenten en (natuur)verenigingen en scholen een handje te helpen, verdelen we in het najaar maatregelenfiches, op maat van de koesterburen en hun leefgebieden. En zo werken we allemaal samen aan een beter milieu. Want als we de afgelopen twaalf jaar iets geleerd hebben, dan is het wel dat we klimaat, milieu en natuur niet meer kunnen negeren” zegt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.

De Vlaams-Brabantse Milieukrant is een driemaandelijks provinciaal informatieblad over het lokaal milieu- en natuurbeleid. De belangrijkste doelgroep zijn de milieu- en duurzaamheidsambtenaren, colleges van burgemeester en schepenen, lokale mandatarissen, leden van de milieuadviesraden. Maar iedereen die geïnteresseerd is in het milieu kan zich gratis abonneren.
Onze milieukrant is uitgegroeid tot een niet te missen communicatie-instrument waarmee we het lokale en provinciale milieu- en natuurbeleid kunnen bekend maken of toelichten“, besluit gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.

Wie zich graag abonneert op de gratis Vlaams-Brabantse Milieukrant, kan een mail sturen naar milieukrant@vlaamsbrabant.be.
Bron: Provincie Vlaams-Brabant

%d bloggers liken dit: