SINT-PIETERS-LEEUW: – Aankondiging van een openbaar onderzoek voor het RUP Wilderveld en voor het RUP Projectgebied Klein-Bijgaarden.

RUP Wilderveld – aankondiging openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2010 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Wilderveld’ voorlopig vastgesteld heeft. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Wilderveld’ bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een grafisch plan en een onteigeningsplan wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Wilderveld’ ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 16 juli 2010 tot en met 13 september 2010.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 13 september 2010.

Meer info:  www.sint-pieters-leeuw.be

RUP Projectgebied Klein-Bijgaarden – aankondiging openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2010 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Projectgebied Klein-Bijgaarden’ voorlopig vastgesteld heeft. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Projectgebied Klein-Bijgaarden’ bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Projectgebied Klein-Bijgaarden’ ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 16 juli 2010 tot en met 13 september 2010.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 13 september 2010.

Meer info: www.mervlaanderen.be ( files nog niet up-to-date ) en www.sint-pieters-leeuw.be

Share

3 comments

 1. C’est quoi ces nouvelles constructions ?
  On n’a rien demandé ici dans le quartier … que le calme et la tranquillité qu’on avait jusqu’ici ! Et les beaux espaces verts qui ont fait qu’on a acheté justement dans ce quartier !
  Toute ma propriété va être bordée de vos horribles maisons ou immeubles, qui auront vue dans mon jardin ! J’en suis malade d’avance …
  Je suis concernée par le projet 4, le plus grand avec le 5.
  C’est du grand n’importe quoi !
  Je suis profondément triste.
  ça fait 22 ans que j’habite ici.
  22 ans de bonheur qui s’effondrent à la lecture de ce qu’on vient de mettre dans ma boîte aux lettres …

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: