VLAAMS-BRABANT: –  Sinds 2000 wordt in de provincie Vlaams-Brabant een actief verkeersveiligheidsbeleid gevoerd. De verkeersonveiligheid wordt aangepakt door alle publieke en privépartners, die samen overleggen in het Strategisch Overleg Verkeersveiligheid (SOV) van Vlaams-Brabant.

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte: “Het resultaat is een aanzienlijke daling van het aantal verkeersongevallen met doden en gewonden. De provinciale verkeersacties zijn vooral gericht op rijden onder invloed, te snel rijden, het dragen van de gordel en defensief rijden. Die inspanningen leveren een bijzonder gunstig resultaat op“.
 
Er werden nog nooit zo weinig verkeersongevallen met lichamelijk letsel geregistreerd als in het afgelopen jaar. In 2000 vielen er nog 128 dodelijke verkeerslachtoffers op de Vlaams-Brabantse wegen, in 2009 is dit aantal teruggevallen tot 37 dodelijke slachtoffers. Ook het aantal licht- en zwaargewonden daalde aanzienlijk in dezelfde periode.

De daling van de ongevalcijfers mag niet aan één maatregel worden toegeschreven. Het is het gevolg van een geïntegreerd verkeersveiligheidsbeleid met acties als het plaatsen van flitspalen, wegwerken van zwarte punten, meer fietspaden, gordelacties, verkeerseducatie en sensibilisering. Alle partners, van politie over wegbeheerders tot scholen, willen we bedanken. Ook de betrokkenheid van de bevolking en van verkeersactiegroepen draagt veel bij tot het succes“, besluit provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

%d bloggers liken dit: