VLAAMS-BRABANT: – De VRT start een onderzoek ten gronde naar een mogelijke verhuizing van Radio 2 Vlaams-Brabant naar Leuven.

De stad Leuven heeft daarvoor haar akkoord gegeven. De locatie die concreet onderzocht wordt is het oude publieksgedeelte van het Leuvense stadhuis. Einde mei moet de studie afgerond worden, zodat er nog voor de zomer een beslissing genomen kan worden.

Er zijn verschillende redenen om een mogelijke verhuizing naar Leuven te onderzoeken. De regionale omroep is sinds 1995 gevestigd in het Amerikaans Theater. Voorjaar 2012 loopt het huurcontract af, en de VRT wil verschillende opties afwegen. Bovendien is de radio-infrastructuur van de regionale omroep sowieso aan vernieuwing toe, en is het het juiste moment om te onderzoeken waar die investering het best gerealiseerd kan worden. Voor Radio 2 Vlaams-Brabant zou het een voordeel zijn om een plek te vinden in de provinciehoofdstad Leuven.

Alle technische modaliteiten en de budgettaire contouren maken deel uit van het onderzoek dat nog voor de zomer afgerond moet zijn. Ook de andere activiteiten, die in het Amerikaans theater onderdak vinden, worden in deze studie betrokken.

Share

%d bloggers liken dit: