SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Davidsfondsbestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft beslist het Vic Feytons Erediploma 2009 toe te kennen aan de heer Patrick Bardyn, kunstfotograaf met nationale uitstraling.

Patrick BardynPatrick Bardyn won in 2009 de Bronzen Lens, een internationale wedstrijd in Knokke-Heist met deelnemers uit 37 landen, met meer dan 600 kunstenaars en ruim 4000 inzendingen. Zijn werk werd eerder ook al geselecteerd voor de Canvascollectie en niet toevallig siert een werk van hem het boek Stadsgedichten van Tom Lanoye.

Gisteren won hij in Knokke-Heist ook de Bronzen Lens van dit jaar!
Zie artikel – KLIK HIER

Patrick Bardyn ontwikkelt een zeer eigen en ook herkenbare stijl. Centraal staat de mens, meestal in de stadsbiotoop, bij voorkeur Brussel, waar zijn roots liggen. Het licht en de omstandigheden het alledaagse van het leven ombuigen en een verhaal creëren in de fantasie van de kunstenaar èn van de toeschouwer. Typerend is ook zijn keuze voor zwart-witfotografie, wat de aandacht voor de essentie van het vastgelegde moment versterkt.

Dit erediploma werd de laureaat overhandigd op 7 februari 2010

Vic Feytons Ere-diploma
Het Vic Feytons Erediploma werd in 1998 ingesteld door de nationale Davidsfonds-secretaris, de heer Norbert D’Hulst. Het is genoemd naar de in 1997 overleden erevoorzitter van het Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw, Vic Feytons. Hij was gedurende 25 jaren voorzitter van de vereniging en was ook de eerste voorzitter en zulks tot zijn dood, van de Gemeentelijke Cultuurraad, opgericht in 1983.

Het Erediploma wordt toegekend door het Davidsfondsbestuur van Sint-Pieters-Leeuw aan een persoon of vereniging die zich speciaal verdienstelijk heeft gemaakt op ofwel Vlaams, ofwel cultureel, ofwel christelijk vlak.

Deze verdienste moet op één van deze terreinen ofwel de bevolking van Sint-Pieters-Leeuw tot nut zijn geweest, ofwel de gemeente als zodanig. Zij dient zich evenwel niet uitsluitend tot dit lokale vlak te beperken. Het mede tot nut zijn is een voldoende voorwaarde.

Het onderscheidt aldus de waarden die het Davidsfonds ter harte gaan en die buiten de vereniging worden geleverd.

De erkenning kan gemotiveerd worden door een bijzondere verdienste op één van deze domeinen, hetzij tijdens het afgelopen jaar, hetzij over het geheel van een loopbaan of leven.

Vorige winnaars waren:
1998 Luc Van Ruysevelt beeldhouwer
1999 Jan Van Mieghem bioscoopuitbater
2000 Willy Clabos dirigent
2001 Mia De Greef Gordel-medewerkster van het eerste uur
2002 Frank Cnudde organisator van jazz-topevenementen
2003 Jan De Kelver conservator Felix De Boeckmuseum
2004 Luc Deconinck Voorzitter Halle-Vilvoordecomité
2005 Karel Breda Architect
2006 Karlos De Wilde Kunstenaar-graficus
2007 Félicien Bosmans Ere-burgemeester
2008 Maurice Nevens Kunstglazenier
2009 Patrick Bardyn Kunstfotograaf

Share

%d bloggers liken dit: