VLAANDEREN: – Omwille van het aangekondigde aanhoudende winterweer neemt het Agentschap Wegen en Verkeer een aantal maatregelen om het aangekondigde winterweer te bestrijden. De maatregelen zijn erop gericht om zo efficiënt en zuinig mogelijk te strooien. Daarnaast is er op initiatief van minister Hilde Crevits een commissie opgericht die de informatie-uitwisseling tussen de verschillende wegbeheerders coördineert. Weggebruikers moeten er rekening mee houden dat bepaalde wegen dit weekend glad of beperkt toegankelijk kunnen zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt alle weggebruikers dan ook aan om dit weekend hun verplaatsingen te beperken tot de strikt noodzakelijke en extra voorzichtig te zijn op de weg.

De gladheidsbestrijding gaat door
Om te voorkomen dat de sneeuw dit weekend wordt vastgereden tot een ijslaag, wordt er vrijdag preventief gestrooid. Als het begint te sneeuwen, wordt er eerst geruimd en daarna een strooibeurt uitgevoerd eventueel ook met pekel. De autosnelwegen, ringwegen en gevaarlijke punten kunnen indien nodig voorrang krijgen, zoals bepaald is in het strooiactieplan.

Samenwerking met de provinciebesturen
Op initiatief van minister Hilde Crevits werd op 7 januari een Overlegcommissie Winterdienst opgericht. In die commissie wordt informatie uitgewisseld tussen de provinciebesturen en het Vlaamse Gewest. Het Agentschap geeft via de website www.winterdienst.wegenenverkeer.be advies en informatie aan de gemeenten over efficiënt en zuinig strooien, alternatieven voor droog strooizout, communicatie, …

Actuele informatie voor de weggebruiker
Voor informatie over de toestand op de weg, kan de weggebruiker terecht op de website van het verkeerscentrum: www.verkeerscentrum.be.

Share

De weersverwachtingen voor Sint-Pieters-Leeuw –> KLIK HIER

%d bloggers liken dit: