VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant geeft 324.897,40 euro voor de restauratie van de Sint-Pieterskerk in Sint-Pieters-Leeuw .

Sint-Pieter-en-Pauluskerk Sint-Pieters-Leeuw

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant geeft aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een provinciale subsidie van 324.897,40 euro, dat komt overeen met 20% van de totale kostprijs, voor de restauratiewerken aan het koor van de Sint-Pieterskerk. Een eerste voorschot van 81.224,35 euro wordt nu uitbetaald.

elke zelderloo
elke zelderloo

We hechten veel belang aan het behoud van het waardevol bouwkundig patrimonium op ons grondgebied. In de dorpen, steden en landschappen vormt dit patrimonium een getuige van ons verleden en onze geschiedenis. Deze gebouwen verdienen het om bewaard te worden omwille van hun cultuur- of architectuurhistorische, volkskundige, maatschappelijke, industrieelarcheologische waarden of omdat ze bepalend zijn voor het beeld van een stad of dorp” zegt Elke Zelderloo, gedeputeerde voor cultuur.

De eigenaars van historisch waardevolle gebouwen die bijzondere inspanningen willen leveren om verval te voorkomen, kunnen rekenen op subsidies van drie overheden. Wanneer het gaat om een beschermd monument en gewone onderhoudswerken niet meer volstaan kunnen zij een premie aanvragen bij de Vlaamse overheid. Deze subsidie is bepaald in een decreet. Afhankelijk van een aantal criteria draagt de provincie 7,5%, 15% of 20% bij in de kosten.
De provincie levert samen met het Vlaams Gewest en de lokale overheden dus een aanzienlijke bijdrage om een kwaliteitsvolle en duurzame instandhouding van ons rijke verleden te verzekeren” besluit gedeputeerde Elke Zelderloo.

Share

%d bloggers liken dit: