VLEZENBEEK / VLAAMS-BRABANT: – Eddy Frans uit Vlezenbeek, die algemeen directeur is van vzw ‘de Rand’ is nu ook de nieuwe voorzitter van de stuurgroep van Vlabra’ccent die volgende maandag zijn 10 jarig bestaan viert.

Vlabra’ccent, het samenwerkingsverband tussen de 45 cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant en het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, bestaat tien jaar. De mensen die in de voorbije jaren mee hebben gebouwd aan deze samenwerking vieren dan ook feest. Dat de cultuur- en gemeenschapscentra niet elkaars concurrenten zijn maar nauw samenwerken is uniek in Vlaanderen en zelfs in Europa.

Muziek, stand-up comedy, theater, workshops of literatuur, het komt dagelijks aan bod in de programma’s van de Vlaams-Brabantse cultuurcentra. Om de samenwerking tussen de 45 cultuur -en gemeenschapscentra zo goed mogelijk te laten verlopen, bestaat er in Vlaams-Brabant een samenwerkingsverband . Dit is niet alleen uniek in Vlaanderen, zelfs in Europa kent het zijn gelijke niet. Dit samenwerkingsverband heet Vlabra’ccent en bestaat 10 jaar.

“Als provincie feliciteren we met plezier de jarige. In Vlaams-Brabant zijn dankzij Vlabra’ccent de cultuurcentra geen concurrenten maar bondgenoten. En daar worden we allemaal beter van. Vlabra’ccent ligt ons als provincie dan ook nauw aan het hart. Deze samenwerking is belangrijk omdat de rode draad in ons beleid cultuurparticipatie is. We willen cultuur toegankelijk en uitnodigend maken voor zoveel mogelijk mensen. Cultuur is een recht, en iedereen die dat wil moet dan ook aan het culturele leven deel kunnen hebben. Dat brengen onze cultuurcentra elke dag in de praktijk. Bovendien zijn onze cultuur -en gemeenschapscentra sterk verankerd in het lokale culturele leven. Het zijn huizen van vertrouwen met een ongelooflijk rijk en divers aanbod” zegt Tom Troch, gedeputeerde voor cultuur.

2008-06-22-www_sint-pieters-leeuw_eu__11juli-eddy-frans-1Dankzij de steun van de provincie bundelen de centra hun krachten. Zo vermijden we overlap in ons aanbod, wisselen we kennis uit, communiceren we beter naar het publiek en zetten we nieuwe projecten op. We zorgen ervoor dat de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet en zo wordt plots mogelijk wat voorheen ondenkbaar was” zegt Eddy Frans, voorzitter van de stuurgroep van de cultuur- en gemeenschapscentra.

Mooi voorbeeld van zo’n samenwerking is de campagne ‘Samen geniet je dubbel’. De cultuur- en gemeenschapscentra van Vlaams-Brabant leggen in het nieuwe cultuurseizoen de klemtoon op samen genieten van cultuur met vrienden, familie of kinderen. Een twintigtal cultuur- en gemeenschapscentra vroegen aan een Bekende Vlaming, die een band heeft met hun gemeente, om een voorstelling te selecteren uit het culturele programma. Ze zetten zo het aanbod extra in de verf. Het publiek kan via een mediacampagne tickets winnen voor een van de voortellingen met zo’n BV.

Via applaus.be , de website van het samenwerkingsverband, wordt het aanbod van alle centra (en sinds 2007 ook van andere culturele actoren) online vlot beschikbaar gesteld.

Bekijk de video: http://vimeo.com/7181213

Share

%d bloggers liken dit: