2009-10-22-LEWE-hemelrijckRUISBROEK: – Ter gelegenheid van de ingebruikname en de officiële inhuldiging van het historisch waardevol gebouw Het Hemelrijck in de Fabriekstraat te Ruisbroek, werd er door de Werkgroep voor Streek- en Volkskunde een Lewe-themanummer uitgegeven.
Karel Breda, Isolde Verhulst en Sara Vermeulen hebben er voor gezorgd dat het een aangenaam leesbare uitgave werd. De tekst wordt van begin tot einde begeleid door fotomateriaal. Zo kan de restauratie, de uitbreiding en de afwerking van dit gebouw perfect worden gevolgd.

Op basis van het bouwhistorisch onderzoek werd gekozen voor ingrepen die zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het oorspronkelijke en vrijstaande karakter van het monument.
Het kasteel werd gebouwd als vrijstaand waterslot. In de tuininrichting wordt subtiel verwezen naar dit verleden met een watervlak en houten vloerbeplanking.
Het gebouw werd zoveel als mogelijk bevrijd van visueel storende elementen. De overbodige schoolmuren werden gesloopt en vervangen door groene hagen. Het gebouw zelf werd nauwgezet gerestaureerd: het bestaande timmerwerk van dak en vloeren werd gerestaureerd, het houten schrijnwerk werd vervangen volgens het authentieke model en de gevels werden hersteld en aangevuld met de originele Brusseliaanse kalk-zandsteen, waarna het geheel werd gekaleid in één van de oorspronkelijke tinten.
We hopen dat de dialoog tussen de hedendaagse uitbreiding en het gerestaureerde monument een duurzame architecturale meerwaarde en een nieuwe toekomst bestendigt voor Het Hemelrijck.

2009-10-22-hemelrijck-illustratie

Wie geïnteresseerd is in deze publicatie kan deze bekomen bij de secretaris van de Werkgroep: Gilbert Pické 02/377 97 10
E-mail: Heemkunde@sint-pieters-leeuw.be, voor de prijs van € 2,5.
Te storten op rekening : 091-0116303-29 van Gemeentebestuur
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Vroegere publicaties van het tijdschrift Lewe zijn nog te bekomen.
De volledige lijst vindt men op http://www.sint-pieters-leeuw.be
( zie bij: Verenigingen : klik op Werkgroep voor Streek- en Volkskunde.)
Bron: Karel Breda, Gilbert Pické.


* Zie ook ons artikel van 11 september 2009 – Het ‘Hemelrijck’ herbergt het administratief centrum van het OCMW.

Share

%d bloggers liken dit: