RUISBROEK: – Zuiddag is een organisatie die jongeren iets wil bijbrengen over de Noord-Zuidverhoudingen. Elk jaar organiseren zij een campagnedag waarbij jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs de kans geboden wordt één dag te werken bij een bedrijf of bestuur, die hen daarvoor 30 euro betaalt. Die 30 euro gaat integraal naar de werking rond het thema in samenwerking met lokale partnerorganisaties van Vredeseilanden in Oeganda.

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw draagt zijn steentje bij door een vijftiental jongeren een job aan te bieden. Zij versterkten vandaag in groepjes van vier een ploeg van  openbare werken bij het opruimen en schoonmaken van straten, voetpaden, fietspaden en wegbermen in de omgeving van het Stationsplein in Ruisbroek.
Ook bij de politie van Sint-Pieters-Leeuw hielpen in het hoofdcommissariaat jongeren mee tvv. de Zuiddag.

meer info: www.zuiddag.be

Share

%d bloggers liken dit: