VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde een nieuw reglement goed dat wonen in een aantal verstedelijkte buurten en sociale woonwijken in Vlaams-Brabant aangenamer wil maken. De provincie wil hiermee inspelen om de bestaande noden in deze wijken.

De Vlaams-Brabantse provincieraad keurde een nieuw reglement goed ter opwaardering van de woonomgeving in de verstedelijkte buurten en sociale woonwijken van het Vlaams Strategisch Gebied Brussel en de kleinstedelijke gebieden van Vlaams-Brabant. Tot het toepassingsgebied van het reglement behoren de gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos, Dilbeek, Wemmel, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen,
Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren, Asse, Halle, Aarschot, Diest en Tienen.

“De provincie Vlaams-Brabant wil dat het aangenaam wonen blijft in heel de provincie. Maar in een aantal verstedelijkte buurten en sociale woonwijken loopt dit soms mis. Daarom willen we met het nieuwe reglement inspelen op een bestaande nood op het terrein” motiveert Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor wonen, het nieuwe reglement.

Via het provinciale reglement kunnen gemeenten, OCMW’s en sociale huisvestingsmaatschappijen subsidies krijgen voor het realiseren van projecten die de fysieke omgeving in deze buurten en wijken opwaarderen en zo ook de leefbaarheid verbeteren. Een belangrijk criterium voor de toekenning van de subsidies is de sociale dimensie van het project. De provincie wil immers met het nieuwe woonreglement problemen in de wijken voorkomen of oplossen.

“Heel concreet gaat het om een speeltuintje, een buurtlokaal gezellig inrichten, extra groen in de straat, een opruimactie van zwerfvuil, een infobaken, tal van sociale projecten zijn te bedenken die een buurt of wijk aangenamer maken. En de we laten de bewoners zelf niet aan de zijlijn staan. Zij krijgen de kans om samen met de gemeenten, OCMW’s en sociale huisvestingsmaatschappijen de projecten mee uit te denken en te realiseren. Door participatie van de buurt zijn de slaagkansen van projecten immers het grootst en kunnen projecten ‘de blikvangers’ worden in de buurt” zegt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.

Het subsidiebedrag bedraagt maximum 80% van de kosten met een maximumbedrag van 20.000 euro. Het reglement treedt onmiddellijk in werking en de aanvragen voor de eerste selectieperiode dienen ingediend te worden vóór 21 september 2009 bij de provinciale dienst wonen, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

%d bloggers liken dit: