SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Sint-Pieters-Leeuw zit weer niet stil. Zo verneem je weer heel wat in hun nieuwsbrief van juni of ga een kijkje nemen op hun site www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be
logo_natuurpunt_sint-pieters-leeuw

Cultuurraad ijvert voor historische bomen
2009-06-09_witseboomWie kent er de Witse boom niet, de alleenstaande linde niet ver van het Vagevuur? Deze boom met historische waarde staat mooi als eenzame wachter in het open akkerlandschap met wijds zicht op de Brusselse skyline. Het was een grensboom tussen Vlezenbeek en Sint-Pieters-Leeuw. Bovendien is het een stukje natuurrijkdom buiten de natuurgebieden. Vroeger waren er meer zulke grensbomen. Een werkgroep binnen de Cultuurraad wil deze terug aanplanten. Helaas is het geen gemakkelijk proces om ten velde
medewerking te bekomen. Maar door het enthousiasme van de werkgroep en de voorzitter van de Cultuurraad zullen we resultaat boeken.

Nieuws over ons nieuw perceel (linkeroever Oude Zuun)
De eerste inrichtingswerken zijn begonnen. De kaprijpe populieren zijn geveld en zullen in het najaar vervangen worden door inlandse bomen. Dankzij vele werkdagen is de verwaarloosde hoogstamboomgaard opgeruimd. Foto’s kan je bekijken op de album van onze website (www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be ).
2009-06-09-np-2 2009-06-09-np-1
De oude mooie exemplaren werden natuurlijk bewaard. Deze winter zal de boomgaard terug aangevuld worden met fruitsoorten die er vroeger stonden. De terreinploeg van Natuurpunt is intussen begonnen met een volledige nieuwe afsluiting te plaatsen. Dit kwam tot stand i.s.m. het gemeentebestuur

Activiteit: helpers gevraagd om haagsel op te ruimen op woensdag 22 juli 2009
De 350 meter lange haag werd geplant als een natuurlijke afscherming van het natuurgebied “de Oude Zuun”, met meidoorn, sleedoorn, eglantier,… biedt zelf veel natuur als schuilplaats, nestplaats of voedsel. Zo zijn reeds de eitjes van de zeldzame vlinder sleedoornpage waargenomen. Helpende handen zijn welkom op het jaarlijkse onderhoud van de haag en dit op woensdag 22 juli
2009 om 14 u (eerste ploeg) en of in de vooravond van wanneer je vrij bent. (tweede ploeg). We spreken af 200 m stroomopwaarts langs de Zuunbeek ter hoogte van de C. Leunensstraat.

Noteren in je agenda: “Natuur in de rand” op zondag 11 oktober 2009
Gelieve nu reeds in uw agenda deze datum aan te stippen. Die dag worden alle registers opengetrokken om de natuurverwezelijkingen (o.a. het nieuwe perceel) aan de regio en officiële instanties voor te stellen ! We hopen echt op uw aanwezigheid Plaats van afspraak: Zonnig Leven. De volgende nieuwsbrief zal alle details aankondigen.

Extra communicatiekanaal
Ook wij konden niet achterblijven op facebook en hebben een groep
gecreëerd.
www.facebook.com/group.php?gid=85290357275
Zo hopen we nog meer mensen te bereiken.

%d bloggers liken dit: