Sint-Pieters-Leeuw: – De provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met verschillende partners schrijft een wedstrijd uit om de erfbeplanting en landschapsintegratie op land- en tuinbouwbedrijven in Vlaams-Brabant te bevorderen.
2009-02-22-erfOpen ruimte
Landbouw bepaalt in sterke mate mee het uitzicht van het Vlaamse landschap. De bedrijfsvoering van de landbouwer (gewasrotatie, gebouwen,…) beïnvloedt zo mee de kwaliteit van de open ruimte. Het doel van het project ‘Een bloeiend erf’ is een evenwichtige integratie te realiseren van land- en tuinbouwbedrijven in de open ruimte.
Wedstrijd
Centraal in dit project staat een wedstrijd rond beplanting. Alle land- en tuinbouwbedrijven kunnen een beplantingsontwerp inzenden dat op verschillende criteria beoordeeld zal worden. Daaruit zullen dan de beste projecten per categorie geselecteerd en beloond worden door een professionele jury. De wedstrijd gaat op zoek naar projecten die geslaagde voorbeelden zijn van de integratie van land- of tuinbouwbedrijven in het landschap of die dit op termijn zullen worden.

Extra informatie
Dienst land- en tuinbouw, tel. 016-26 72 70, landbouw@vlaamsbrabant.be
link PDF document KLIK HIER

%d bloggers liken dit: