politieZaterdag 14 februari 2009
De verkeersdienst hield zaterdagnamiddag een controle langsheen de Bergensesteenweg (N6).  thv de Debroeyerstraat. Tijdens 2 uren controle werden 57 processen-verbaal opgesteld voor het onrechtmatig gebruik van de busstrook. Verder werd 1 personenwagen in beslag genomen uit hoofde van niet-verzekering. Er werd nog 1 PV opgesteld voor het overschrijden van de witte doorlopende lijn.

donderdag 12 februari 2009
7u30 – 9u onrechmatig gebruik busstrook (N6). : 16 overtreders werden geverbaliseerd.

11u30 -14u: snelheid Brusselbaan (70 km/u) 574 voertuigen werden gecontroleerd, 45 bestuurders reden te snel.

14u tot 14u30, snelheid Galgstraat (bebouwde kom, 50 km/u) 162 voertuigen werden gecontroleerd, 24 bestuurders reden te snel.

Bron & meer info: www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

%d bloggers liken dit: