Het is alweer even geleden dat er nog zo veel sneeuw viel in onze regio.
Daarom raadpleegden we de politie website van Sint-Pieters-Leeuw
( www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw )om in het algemeen politiereglement van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de artikels omtrent deze zaak te raadplegen.
2009-01-05-sint-pieters-leeuw_sneeuw_doorgang-voetgangers-schoongeveegd

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT VAN SINT-PIETERS-LEEUW
DD. 14 JANUARI 1988

HOOFDSTUK I : Veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg.

Afdeling 10. De bestrijding van ijzel. Het reinigen van de openbare weg bij sneeuw of ijzel.
Artikel 62.

Bij vriesweer is het verboden op de openbare weg water te gieten of te laten lopen.
Artikel 63.
Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat vóór de eigendom die zij bewonen, voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd of dat het nodige gedaan wordt om de gladheid ervan te vermijden. Het is verboden de sneeuw voor een ander gebouw of op een andere plaats van de openbare weg te vegen waardoor het verkeer wordt belemmerd of de rioolopeningen worden verstopt. Wanneer het woningen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, rust deze verplichting op de bewoner van de onderste verdieping. Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners ervan afwezig, dan rust deze verplichting op de bewoner van de onmiddellijk daarboven gelegen verdieping.
Artikel 64.
De eigenaar of gebruiker van een onbebouwd perceel gelegen in een bebouwde kom, dient erover te waken dat een voldoende ruimte voor de doorgang van voetgangers wordt schoongeveegd, of dat het nodige gedaan wordt om de gladheid te vermijden van dat gedeelte van de openbare weg, gelegen langs het onbebouwde perceel.

Het Politiereglement van Sint-Pieters-Leeuw is te raadplegen als PDF KLIK HIER.

%d bloggers liken dit: