2007-10-04-verkeerscontrole-spl.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – De tweede delegatie politiemensen van de nationale politie van Québec (Canada) vertoeft  momenteel in de politiezone Sint-Pieters-Leeuw.
Luitenant Daniël CAMPAGNA (postoverste MRC du Granit) en Sergeant Jean-François OUELLET (sectie MRC Coaticook)  verblijven nog in deze politiezone tot 6 oktober 2007.Op 27 oktober 2006 tekende de politiezone van Sint-Pieters-Leeuw een samenwerkingsakkoord met de nationale politie van de provincie Québec. Deze politie oefent de basis- en de gespecialiseerde politiezorg uit in de volledige provincie Québec, die grote autonome bevoegdheden heeft in het federale Canada. De contacten met deze buitenlandse politiedienst waren reeds een 2-tal jaar aan de gang. Na een viertal bezoeken gaven het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw en de Generale Staf van de Sûreté du Québec hun akkoord voor deze langdurige samenwerking. Het doel is veelzijdig. Commissaris Christian Steens: “Enerzijds worden er op beleidsniveau methoden, technieken en inzichten van organisatieontwikkeling en gemeenschapsgerichte politiezorg uitgewisseld. We kunnen immers nog veel gaan leren in Canada. Het land wordt niet voor niets de bakermat genoemd van de gemeenschapsgerichte politiezorg en de basispolitiezorg. Anderzijds zijn de Canadezen geïnteresseerd, voor de wijze waarop onze politiezone met haar verschillende partners in de breedte en de diepte werkt. Bovendien zullen politiemensen van verschillende graden en diensten van onze zone en van de Sûreté elkaar bezoeken. Verschillende delegaties zullen worden uitgestuurd en krijgen in groep of individueel opdrachten en taken mee. In de loop van 2007 en 2008 zullen er dan ook regelmatig Canadese politieambtenaren in uniform observaties samen met onze manschappen”.Zo namen de Canadezen mee deel aan een gerechtelijke- en verkeersactie die de Leeuwse politie organiseerde op de Bergensesteenweg ter hoogte van de Macro.. Daar werd een verkeerscontrole georganiseerd in de rijrichting van Brussel. In de richting Halle  ging een gerechtelijke actie door. Aan de actie namen in totaal circa 14 politiemensen deel, bijgestaan door 4 leden van de douane (voor controle op diesel, eurovignet, verkeersbelasting en goederenvervoer) en 8 inspecteurs van de busmaatschappij “De Lijn”.

* Tijdens deze controle werd het nieuwe politie-uniform van de motorrijders voorgesteld.  Dit nieuwe uniform is een primeur voor het arrondissement  Halle-Vilvoorde.Aan commissaris Wannes Montaine, afdelingshoofd van de verkeersbrigade, de vraag in wat de uniformen verschillen ?“Het uniform van de motard is nu volledig in leder en de vest is lichtblauw. Onze lokale politie telt 8 motards en vier hiervan hebben al het nieuwe uniform”, aldus commissaris Montaine.

%d