Halle: – De werkgroep Brussel – Halle – Vilvoorde (BHV), bestaande uit Haviko, VVB en TAK hebben in Halle een spoedmeeting georganiseerd voor het bekomen van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel – Halle – Vilvoorde. Het doel van de spoedmeeting was Bart Somers, (toenmalig Vlaams minister-president), Dirk Sterckx (toenmalig VLD-voorzitter), Steve Stevaert (toenmalig SP.a-voorzitter) en Els Van Weert hun belofte te herinneren van 13 mei 2004 waarbij een overeenkomst werd getekend voor de splitsing van de kieskring Brussel – Halle – Vilvoorde. Geen van de vier kwam hun belofte na en volgens de werkgroep BHV is het de hoogste tijd hem met hun gegeven woord te confronteren. Een schatting sprak van een 2.000 aanwezigen. Meer dan de helft hiervan hadden Leeuwenvlaggen bij zich. Tijdens de meeting werden ook de personen gehuldigd die zondag weigeren te gaan zitten in een kies- of stembureau. Momenteel zijn er dat 170. Een vijftigtal waren aanwezig in Halle.

Enkele speciale aangebrachte affiches van Verhofstadt en Van de Lanotte werden overplakt met de zin “woordbreuk”.
Voor het Pajottenland spraken de burgemeesters Lieve Van Linthout (Sint-Pieters-Leeuw) en Willy De Waele (Lennik)

In haar toespraak vond de Leeuwse burgemeester Lieve Vanlinthout het schandalig dat er nog niets aan de toestand veranderd is sinds de betoging van 3 jaar geleden in Halle. De kiespropaganda die de Frans-Brusselse partijen doen in 35 Vlaamse gemeenten kan volgens haar niet. Zij noemde het een regelrechte provocatie. Na tal van dankwoorden  tot de colleges van burgemeester en schepenen die door hun aanwezigheid een hart onder de riem steken om door te gaan, de regionale pers en de organisatoren deed ze een oproep om de burgemeesters van B – H – V niet in de kou te laten staan. Zij zegde ook dat de actie voor de splitsing van B-H-V zeker na de verkiezingen zal doorgaan.

Willy De Waele, burgemeester van Lennik noemde de niet toepassing van het arrest van het Grondwettelijke hof een schaamteloos bedrog.

“Bij de vaststelling  dat de overheid de eigen rechtsregels niet respecteert hoeven de burgers, noch de ondergeschikte besturen, zich er neer te leggen. Zij hebben het morele recht en de plicht zich daaraan te onttrekken en daar niet aan mede te werken” zegde De Waele.

Over de financiering door Vlaanderen van het Gewestelijk Expressnet zegde De Waele dat dit voor Vlaanderen geen enkele toegevoegde waarde heeft in tegendeel. Verder was hij ook niet mals voor de Vlaamse parlementsleden;

“Het is en blijft een bittere vaststelling dat voor de Vlaamse federale ministers en de Vlaamse federale parlementsleden de opportuniteit van een mandaat nog altijd zwaarder weegt dan het opkomen voor de Vlaamse belangen. In deze omstandigheden moet ernstig overwogen worden of het Belgische federaal staatsverband voor Vlaanderen nog enig perspectief biedt, nog enige toegevoegde waarde heeft», aldus Dewaele.

Dewaele pleitte ook voor het afschaffen van de taalfaciliteiten. Verder zegde hij dat de splitsing er moet komen zonder toegevingen aan de Franstaligen.

Meer info op www.burgerzin.be

%d bloggers liken dit: